inTurda.ro

Poliția locală organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Poliția locală organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Poliția locală organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante
decembrie 26
19:03 2013

SERVICIUL PUBLIC POLIŢIA LOCALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS  ÎN PERIOADA 20, 22 ŞI  24 IANUARIE 2014, ORELE 11,00 PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE VACANTE DE:

 POLIŢIST LOCAL  III/ superior  –   Serviciul siguranţă şi ordine publică – 3 posturi

Condiţii specifice de participare:

–  studii medii, cu diplomă de bacalaureat

–  vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării  funcţiei publice – minim 9 ani

  POLIŢIST LOCAL I/asistent – Serviciul siguranţă şi ordine publică – 1 post

Condiţii specifice de participare:

– studii superioare, cu diploma de licenţă

– vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării  funcţiei publice – minim 1 an

POLIŢIST LOCAL III/superior – Serviciul disciplină în construcţii, protecţia mediului şi control comercial – 1 post

Condiţii specifice de participare:

– studii medii, cu diplomă de bacalaureat

-vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării   funcţiei publice – minim 9 ani

Condiţiile generale de ocupare a postului sunt:

– cetăţenie română şi domiciliul în România;

– cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

– vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

– capacitate deplină de exerciţiu;

– stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

– îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

– nu a suferit condamnări pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

– nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel:

–      proba sportivă eliminatorie se va susţine în data de 20 ianuarie 2014, orele 11,00

–      proba scrisă se va susţine în data de 22 ianuarie 2014, orele 11,00

–      proba de interviu se va susţine în data de 24 ianuarie 2014, orele 11,00.

Acte necesare la dosar:

  • formularul de înscriere
  •  copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • cazierul judiciar
  •   adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  •  adeverinţă care atestă vechimea în muncă necesară pentru ocuparea postului sau după caz copie carnet de muncă
  •  declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 

Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Dosarele se depun la sediul Serviciului Public Poliţia Locală Turda, P-ţa Romană, nr. 39, până la data de 8 ianuarie 2014, orele 15.00. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264-317303

Related Articles

Calculatoare Turda

Service IT

Articole Recente

Calendar

decembrie, 2013
L Ma Mi J V S D
« Noi   Ian »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Stiri de azi

Stiri

eClujeanul.ro

Stiri
%d blogeri au apreciat:
Citește articolul precedent:
Programul STP de sărbatori

Iată programul de circulație al mijloacelor de transport în comun pentru perioada de sărbători:          În data de 25.12.2013 se...

Închide