inTurda.ro

Consiliul Județean Cluj alocă sume unităților administrativ-teritoriale pe criterii politice!

Consiliul Județean Cluj alocă sume unităților administrativ-teritoriale pe criterii politice!

Consiliul Județean Cluj alocă sume unităților administrativ-teritoriale pe criterii politice!
martie 09
18:39 2017

 

Comunicat de presa:

Consiliul Județean Cluj alocă sume unităților administrativ-teritoriale pe criterii politice!

În urma ședinței extraordinare a Consiliului Județean de astăzi, 09.03.2017, am constatat o metodă de alocare a sumelor cuvenite primăriilor din județ total nepotrivită, rezultând o adevărată bătaie de joc la adresa municipiului Turda și a cetățenilor, pe care nu o putem tolera.

De exemplu, Turda, al doilea municipiu al județului ca număr de locuitori a primit suma de 720.000 de lei, în timp ce orașe mult mai mici precum Huedin (primar PNL) sau Câmpia Turzii (primar PNL) au primit 1.195.000 lei. Șocant este însă faptul că, numeroase unități administrativ-teritoriale din mediul rural, comune, au primit sume mai mari decât Turda, deși diferențele dintre aceste UAT-uri din punct de vedere al numărului de locuitori sunt considerabile. De exemplu, comuna Buza a primit 740.000 lei (primar UDMR), Izvoru Crișului 750.000 lei (primar UDMR), Moldovenești 750.000 lei (primar UDMR), Săvădisla 750.000 lei (primar UDMR), Sâncraiu 760.000 lei (primar UDMR), Suatu 750.000 lei (primar UDMR), Unguraș 750.000 lei (primar UDMR).

Este absolut incredibil cum președintele Consiliului Județean Cluj Alin Tișe a permis această metodă de alocare a fondurilor județului, folosind banii publici pentru a-și arăta recunoștința pentru susținerea politică, fără să țină cont de proiectele, necesitațile sau oportunitățile administrative ale UAT-urilor.”

  

Cristian Octavian Matei,

Primarul municipiului Turda


ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

H O T Ă R Â R E privind nominalizarea sumei de 40.000 mii lei constituită din cota de 20% din impozitul pe venit şi din sume defalcate din TVA, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor, rambursarea ratelor la împrumuturile contractate, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală

 

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 5882/2017 la Proiectul de hotărâre privind nominalizarea sumei de 40.000 mii lei constituită din cota de 20% din impozitul pe venit şi din sume defalcate din TVA, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor, rambursarea ratelor la împrumuturile contractate, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, propus de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, însoţit de Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 5882/2017;

Ţinând cont de:

  • răspunsul unităţilor administrativ-teritoriale din Județul Cluj la adresa Consiliul Judeţean Cluj cu nr. 2440/2017;
  • Decizia Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Cluj-Napoca cu nr. 361/2017;
  • Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Cluj-Napoca înregistrată la Consiliul Judeţean Cluj sub nr. 5976/2017;

În conformitate cu prevederile:

  • 91 alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017;
  • Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

<LLNK 12011     0140AZ01   0 1                                                            Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94-98, corobarate cu cele ale art. 44-45, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) şi prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

hotărăşte:

Art. 1. Se aprobă nominalizarea sumei de 40.000 mii lei, constituită din cota de 20% din impozitul pe venit și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe unități administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Ordonatorii principali de credite de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale nominalizate în anexa la prezenta hotărâre, răspund de modul de utilizare a sumelor repartizate, în conformitate cu dispoziţiile legale.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane, în colaborare cu Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca şi unităţile administrativ-teritoriale nominalizate în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca; unităţilor administrativ-teritoriale nominalizate în anexa la prezenta hotărâre, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

 

 

         Contrasemnează:

PREŞEDINTE                                                               SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                       Tișe Alin                                                                                     Gaci Simona

 

Nr. 48 din 9 martie 2017

 

Share

Related Articles

Calculatoare Turda

Service IT

Articole Recente

Calendar

martie, 2017
L Ma Mi J V S D
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Stiri de azi

Stiri

eClujeanul.ro

Stiri
%d blogeri au apreciat:
Citește articolul precedent:
Curs autorizat în meseria de electrician constructor

Persoanele care doresc să obțină o calificare autorizată în meseria de electrician constructor au o nouă oportunitate. Centrul de formare...

Închide