inTurda.ro

Ședință ordinară a Consiliul local al Municipiului Câmpia Turzii. Vezi aici ordinea de zi

Ședință ordinară a Consiliul local al Municipiului Câmpia Turzii. Vezi aici ordinea de zi

Ședință ordinară a Consiliul local al Municipiului Câmpia Turzii. Vezi aici ordinea de zi
octombrie 23
09:56 2017

  DISPOZIŢIE

                          Nr.1096 din 20.10.2017

   

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă ordinară

    Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

            În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

DISPUN:

Articol unic:

– Se convoacă în sedinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii pentru ziua de             joi, 26.10.2017, ora 13.00.

– Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,,IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:

                                ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Antal Iosif Adrian pentru mandatul 2016-2020 și vacantarea locului acestuia în cadrul Consiliului local.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                                                           – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local, pentru mandatul 2016- 2020.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                   – Raport de avizare – Comisia de validare

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de colaborare între Instituția Prefectului Județului Cluj Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj şi Municipiul Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

– Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 30.09.2017.                                                                  Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                                         – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.1
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării utilizării unei părți din excedentul bugetului local rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2016.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                     – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2017 și modificarea listei de investiții aferentă.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                     – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.1

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar în unităţile şcolare din Municipiul Câmpia Turzii pentru anul şcolar 2017-2018.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                      – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării autoturismului Audi A6, număr de înmatriculare CJ-88-PCT și aprobarea participării la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național, în vederea achiziționării unui autoturism prin acest program

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                     – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind premierea cuplurilor care sărbătoresc nunta de aur în anul 2017.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                                            – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.4

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii şi al serviciilor publice de interes local.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                   – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 pentru Aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii şi pentru serviciile publice de interes local.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                     – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale a Municipiului Câmpia Turzii ca locuințe de necesitate.

Prezintă: Iniţiatori – Consilierii locali: Ioan VARODI, Ovidiu Dan BRADU, Mariana CÎMPEAN, Vasile SOPORAN                                                                                             – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.4

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii pentru anul 2017, persoanelor aflate în lista de priorităţi a solicitanţilor locuinţelor A.N.L. în Municipiul Câmpia Turzii, listă aprobată prin H.C.L. nr.163/28.09.2017.

Prezintă: Iniţiatori – Consilierii locali: Ioan VARODI, Mariana CÎMPEAN, Vasile SOPORAN                                                                                                          – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.4

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local din cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în Grupul de Lucru Mixt Cluj pentru Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                              – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. Regina MARIA, nr.16.

Prezintă: Iniţiator – Viceprimar, Rόbert István SZABÓ                                                                                                                          – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE în Municipiul Câmpia Turzii, str. Iancu JIANU, nr.31-35, jud. Cluj.

Prezintă: Iniţiator – Viceprimar, Rόbert István SZABÓ                                                                                – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui garaj auto și șopron pe str. Tudor Vladimirescu nr.20A, la limita de proprietate a Municipiului Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                                                                    – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind întabularea în Cartea funciară a dreptului de proprietate publică al Municipiului Câmpia Turzii asupra imobilului situat pe str. Ion Agârbiceanu nr.13, având destinația de grădiniță.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                                                                       – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2  

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a două construcții ce aparțin domeniului privat al Municipiului Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                                                                     – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2    

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării „Programului anual de întreținere, modernizare și investiții pentru anul 2017”, conform Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi, montare de mobilier stradal, al domeniului public și privat al Municipiului Câmpia Turzii”.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                                                                                           – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea societății TRANSPORT LOCAL CÂMPIA TURZII S.R.L.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                                     – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.1

 1. Diverse

 

 

 

           PRIMAR,                                              AVIZAT

 Dorin Nicolae LOJIGAN                                      SECRETAR,

         Niculae ȘTEFAN

 

 

Red./dact.: Darius ȘUMANDEA – consilier juridic

2 ex                                                                                                              _______________________________________________

Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Juridic

Operator de date cu caracter personal notificat cu nr. 16992/2010

Str. Laminoriștilor, nr. 2 Tel: (+40) 264 368 001; Fax (+40) 264 365 467

mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturzii.ro

Share

Related Articles

Calculatoare Turda

Service IT

Articole Recente

Calendar

octombrie, 2017
L Ma Mi J V S D
« Sep   Noi »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Stiri de azi

Stiri

eClujeanul.ro

Stiri
%d blogeri au apreciat:
Citește articolul precedent:
Anunț furnizare apă potabilă cu presiune redusă în Câmpia Turzii

  Compania de Apă ARIEŞ anunță furnizarea apei potabile cu presiune redusă  în data de 24.10.2017, între orele 10.00 –...

Închide