inTurda.ro

Vezi aici pe ce străzi din Câmpia Turzii se vor efectua lucrări de întreținere și modernizare în următoarea perioadă

 Breaking News

Vezi aici pe ce străzi din Câmpia Turzii se vor efectua lucrări de întreținere și modernizare în următoarea perioadă

Vezi aici pe ce străzi din Câmpia Turzii se vor efectua lucrări de întreținere și modernizare în următoarea perioadă
octombrie 23
10:24 2017

Anexă la Proiectul de Hotărâre „Actualizarea ’’Programului anual  de  întreţinere, modernizări şi investiţii pentru anul 2017’’, care urmează să fie votat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Câmpia Turzii programată pentru ziua de joi, 26 octombrie 2017. Iata mai jos articolele din cadrul proiectului de hotărăre:

Art.1. Se aprobă actualizarea „Programului anual de întreținere, modernizare și investiții pentru anul 2017”, conform Contractului de delegare a serviciului  public pentru construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, amenajare, întreținere și înfrumusețare  a spațiilor verzi, montare de mobilier stradal, al domeniului public și privat al municipiului Câmpia Turzii, conform anexei alăturate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotǎrâri se încredinţeazǎ Primarul Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Investiţii, Direcţia Economică din cadrul instituţiei și S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. conform „Contractul de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi, montarea de mobilier stradal a domeniului public şi privat al Municipiului Câmpia Turzii”, aprobat prin H.C.L. nr.117 din 27.08.2015.

Art. 4. Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija Serviciului Juridic.

Anexa:

Cap.

Denumire activitate

Denumire lucrare

Valoare

estimată

(lei)

A

DRUMURI

Lucrări in continuare                                                                               

I

Lucrări de modernizare drumuri și străzi

   

Modernizare strada Teilor – tronson neasfaltat

150.000

   

Lucrări de amenajări parcări în municipiul Câmpia Turzii- str. Teilor nr.1G, str. Griviței nr.1, str. Făcliei nr.2,  str. Retezatului nr. 2A, str. Aviatorilor nr.1 și nr.2,

str. Oțelarilor nr.4-6, str. Gh. Bariţiu nr.28

293.000

   

Modernizarea străzilor Ionel Floașiu, Nicolae Titulescu- tronson II, Zaharia Stancu- tronson II, Tudor Arghezi – tronson I, Nichita Stănescu

177.000

 

Total A

 

620.000

B

DRUMURI

Lucrari noi                                                                                             

I

Lucrări de modernizare străzi

Lucrări de modernizare străzi în municipiul Câmpia Turzii- str. Agârbiceanu ( inclusiv tronson de legătură între str. Mureşului şi str. Gh.Bariţiu), str. Spicului,

str. Iancu Jianu –Lut (inclusiv str. Calea Turzii până la str. Ialomiţei),  str. Academician David Prodan, str. Decebal (inclusiv capăt estic al str. Al. I. Cuza)

Modernizare str. P-ța Mihai Viteazu ( Zona Tiver –intersecție str. Laminoristilor), str.Grădinilor, str.George Coşbuc –tronson neasfaltat

700.000

II

Lucrări de întreţinere reparații  și intervenții accidentale pe drumuri și străzi

Lucrări de întreținere: reparații degradări din îngheț- dezgheț, străzi pietruite prin așternere material pietros, achiziționare și instalare sau înlocuire stâlpi, indicatoare rutiere, elemente, instalații și alte lucrări pentru reglementarea circulației rutiere, întreținere trotuare cu îmbrăcăminți moderne, semipermanente sau provizorii, întreținere borduri, întreținere terasamente, scarificare și reprofilare pietruiri, întreținere îmbrăcăminți din beton de ciment și bituminoase, întreţinerea lucrărilor pentru evacuarea apelor de pe părţile circulabile, desfundarea gurilor de scurgere, înlocuirea grătarelor rupte, capace, cămine, etc., întreținerea marcajelor, astuparea gropilor și făgașelor pe străzi de pământ, întreținerea căilor de circulație la locurile de parcare, stațiile de transport în comun, revopsirea, spălarea și întreținerea indicatoarelor rutiere, lucrările de întreținere garduri de protecție zone verzi, achiziție materiale și executare lucrări de întreținere plăci pasaj, întreținerea în stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației și a semafoarelor, lucrări de întreținere poduri, podețe și acostamente.

Lucrări de reparații curente: procurare și instalare de semafoare, executare podețe, covoare asfaltice de grosime redusă , executare locuri de parcare și staționare, executare trotuare și piste cicliști, scarificări, reprofilări, cilindrări cu adaos de material pietros, lucrări de terasamente executate la străzi de pământ, așternere de material pietros și cilindrare, refaceri trotuare și piste cicliști cu îmbrăcăminți semipermanente sau provizorii, reparații acostamente, reparații benzi de încadrare, repararea sau refacerea zidurilor de sprijin sau de căptușire, repararea rampelor la pasaje denivelate, executare stabilizări cu var, ciment, materiale bituminoase pe străzi pietruite sau de pământ, reparații șanțuri și rigole, lucrări de executare parapete de protecție , amenajare spații verzi în zona străzilor (fâșii longitudinale, insule noi), treceri de pietoni supraînălțate pentru reducerea vitezei autovehiculelor.

Intervenții accidentale (generate de cauze neprevăzute): eliminarea degradărilor provocate de accidente de circulaţie, burduşiri apărute pe suprafeţele carosabile datorită fenomenului îngheţ-dezgheţ, restabilirea urgentă a circulaţiei întreruptă de calamităţi naturale (inundaţii, cutremure, alunecări de teren, etc.)

 

Total lucrări de întreținere, reparații și intervenții accidentale pe drumuri și străzi

2.270.000

TOTAL A+B

3.590.000

Cap.

Denumire activitate

Denumire lucrare

Valoare estimata

(lei)

C

SPAȚII VERZI

Lucrări de întreţinere curentă şi periodică la spaţii verzi

Tundere mecanică gazon

840.000

Tundere mecanica gard viu

   

Transport resturi vegetale

 
   

Confecționare și montare arcade de protecții spații verzi

 
   

Tăieri – corecție și toaletari arbori

 
   

Degajare teren de frunze și crengi

 
   

Material pentru plantat

 
   

Plantare flori

 
   

Mușuroire trandafiri

 

Tăieri – corecție trandafiri

Mobilizare teren

Extragere copaci uscați

   

Înfrumusețare zona verde str. Tudor Vladimirescu (parc în fața magazinului Profi)

 

Întreţinerea albiilor din zona podurilor și podețelor: înlăturarea din albii a depunerilor şi a plantaţiilor care împiedică scurgerea apelor

TOTAL C

840.000

   
   

D

MOBILIER STRADAL

Achiziție și montare mobilier stradal

60.000

TOTAL D

      60.000

Notă:

Conform Caietului de sarcini, care este parte integrantă din Contractul pentru delegarea serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi, montare de mobilier stradal, al domeniului public al municipiului Câmpia Turzii, Programul anual de întretinere, modernizări şi investiţii, poate fi actualizat pe parcursul anului în funcţie de  capacitatea  financiară a delegatarului şi eventualele rectificări de buget.

Lucrările se vor deconta  pe baza situațiilor de lucrări (conform tarifelor stabilite prin HCL), a căror anexe sunt măsurătorile, antemăsurătorile, copia facturilor pentru materialele achiziționate, procesele verbale de lucrări ascunse, planul de management al calității pentru fiecare lucare în parte, pe baza proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor și a facturilor emise de operator.

Obiectivele de investiții vor fi realizate cu respectarea prevederilor legale în vigoare

Delegatarul îşi rezerva dreptul de a prioritiza execuţia lucrărilor.

S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

INIȚIATOR, SECRETAR,

PRIMAR, Nicolae ȘTEFAN

Dorin Nicolae LOJIGAN

       

             

Share

Related Articles

Calculatoare Turda

Service IT

Articole Recente

Calendar

octombrie, 2017
L Ma Mi J V S D
« Sep   Noi »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Stiri de azi

Stiri

eClujeanul.ro

Stiri
%d blogeri au apreciat:
Citește articolul precedent:
STP Turda angajează ȘOFER AUTOBUZ și SPĂLĂTOR AUTO

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC  SA  ALBA IULIA, Punct de lucru TURDA  ANGAJEAZĂ:   ȘOFER AUTOBUZ CERINȚE: - Permis conducere categoria...

Închide