inTurda.ro

Muzeul de istorie

Muzeul de istorie

Muzeul de istorie
decembrie 08
12:05 2013

Născut din dorinţa de a păstra şi ocroti patrimoniul cultural existent în această zonă bogată în vestigii arheologice, Muzeul de Istorie din Turda a luat fiinţă la 22 noiembrie 1943.

Încercări în această direcţie au existat încă din deceniul trei al secolului XX, când profesorul A. Nanu se străduia să pună bazele unei instituţii muzeale care să reunească valoroasele colecţii particulare existente, dintre care cea mai cunoscută fiind cea datorată lui István Téglás.

După ce o serie de piese au fost strânse in localul Liceului Regele Ferdinand (actualul Colegiu Naţional Mihai Viteazul), în 1925 Comisia Monumentelor Istorice a anunţat că a cedat Casa Culturală din localitate pentru a fi folosită în scop muzeal.

Necesitatea înfiinţării unui muzeu este readusă în discuţie în anul 1933, când Comisiunea înaintează Astrei cererea dr. Augustin Raţiu pentru înfiinţarea unui muzeu la Turda, Comisia notând că astfel s-ar salva „de la pierie o seamă de monumente arheologice, etnografice, etc., monumente cari adunate si expuse într-un muzeu ar constitui o frumoasă icoană a trecutului neamului nostru în regiunea Turdei.”

Descoperirea unor valoroase materiale epigrafice, monumente funerare, piese sculpturale romane din perimetrul asezării antice, obligă autoritaţile la noi iniţiative care au ca scop înfiinţarea unei instituţii specializată pentru păstrarea şi valorificarea patrimoniului arheologic. În toamna anului 1943, la iniţiativa inspectorului scolar Dariu Pop, se infiinţează o societate muzeală. La 22 noiembrie 1943, un colectiv format din 12 iniţiatori: Constantin Daicoviciu, Valeriu Moldovan, Augustin Raţiu, Petre Suciu, Ioan Modrigan, Vasile Candrea, Dariu Pop, Ioan Bîrlea, Vasile Iluţiu, Albin Morariu, Ion Berciu si Iosif Chiorean (primarul oraşului) pun temelia „Muzeului Oraşului şi Judeţului Turda”. Locul destinat pentru a găzdui noua instituţie a fost desemnat şi cedat de către Primaria Turda în aşa numita Casă Princiară care pe vremuri mai adăpostise o colecţie muzeală.

În 1945 Comisia Monumentelor Istorice deleagă la Turda pentru organizarea muzeului pe tânărul cercetator Ion Iosif Russu (1911-1985), care alături de primul director al muzeului, Ion Ţigăra (1906-1961), au reuşit sa deschidă porţile instituţiei pentru vizitatori în anul 1951.În continuare la buna funcţionare a instituţiei au vegheat intelectuali de valoare deosebită în persoana lui Zaharie Milea și a doamnei Claudia Luca care s-a aflat mulți ani la conducerea muzeului.

Cercetarile sistematice din castrul Legiunii V Macedonica, obiectivul arheologic cel mai important al oraşului, efectuarea unor lucrări edilitare (Piaţa Romană, Dealul Şuia, Valea Sândului, Dealul Zânelor), dar şi săpăturile de salvare (Dealul Şuia, str. Cheii, str Libertăţii, etc.) au determinat îmbogăţirea patrimoniului muzeului cu piese deosebit de valoroase. Astfel că modestele colecţii de la început au ajuns la un numar de 30.000 de piese, ponderea constituind-o cele din perioada romană.

Muzeul de Istorie Turda Muzeul de Istorie Turda

Despre clădirea care adăpostește Muzeul de Istorie

„Reşedinţa sau Casa Princiară care adăposteşte azi Muzeul de Istorie, este, fără îndoială, cel mai valoros monument de arhitectură medievală civilă din Turda.” Construit după 1560, monumentul este o clădire cu parter şi etaj, de forma aproximativ pătrată, având în partea de nord o anexă fără etaj. Destinată pentru vama sării de la Turda, clădirea a servit şi de reşedinţă temporară a principilor Transilvaniei în timpul vizitelor în zonă, de unde şi denumirea de Casă Princiară sau Palat Voivodal.

Faţada principală are un portal de intrare în arc frânt şi trei ferestre de formă dreptunghiulară. Deasupra intrării se afla un balcon sprijinit pe console în retrageri treptate. La dreapta şi stânga acestuia se găsesc ferestre dreptunghiulare cu sprâncene de cornişe şi frize de denticule în partea superioară. Celelalte faţade sunt lipsite de elemente decorative, doar ferestrele dispun de anumite accente.

„Beciurile sunt acoperite cu bolţi cilindrice din cărămidă, sprijinite pe arhivolte din piatră ecarisată. Parterul şi etajul sunt tăvănite. Poarta, relativ simplă, e în arc frânt şi profilată gotic, iar în interior, la parter, se găsesc alte uşi cu tocul în arc frânt, alături de tocuri în stil renaştere, dreptunghiulare şi cu profiluri întoarse la bază spre golul uşii. La etaj uşile aparţin renaşterii. Aceleaşi observaţii se pot face şi privitor la ferestre. Cele mai vechi sunt simple, dreptunghiulare, cu cercevele de piatră de model gotic târziu, unele au primit şi câte o cornişă cu denticule, iar altele au şi un toc profilat, întors spre interior.”

Lucrările mai importante au fost realizate în anul 1588 când i s-au dat proporţii mai mari. „Reconstruirea de la sfârşitul sec. al XVI-lea explică structura actuală a clădirii, cu arhitectura ei în esenţă gotică, peste care se suprapun elemente ale renaşterii. Casa princiară a mai suferit o refacere generală în anul 1818 când era, după cum se spune -părăsită de foarte mulţi ani”(4. L-a clădire s-au mai făcut intervenţii în anii 1886-1887 şi 1911. Ultima intervenţie care a conferit clădirii aspectul actual i se datorează arhitectului Luz Kalman.

Imagine din curtea interioara Imagine din curtea interioara

Muzeul de Istorie în prezent

Muzeul turdean şi-a reluat activitatea cu publicul  după o perioadă îndelungată de timp în care clădirea, monument istoric, a fost supusă unor ample lucrări de conservare, restaurare şi punere în valoare.

Stadiul actual al lucrărilor permite deschiderea  parţială a expoziţiei permanente. Prin urmare, se vor putea vizita: lapidarul roman, epoca migraţiilor, perioada medievală şi modernă, urmând ca după finalizarea lucrărilor, să se deschidă şi expoziţia de arheologie. Pe parcursul celor cinci săli de expunere, vizitatorii vor putea admira exponate de o valoare deosebită pentru istoria locală şi nu numai.

Biblioteca Muzeului de Istorie Turda

Biblioteca Muzeului de Istorie face parte din categoria bibliotecilor specializate, numărând în jur de şase mii de volume. Dotarea bibliotecii s-a realizat în urma interesului constant al personalului de a achiziţiona ultimele publicaţii în domeniu, precum şi printr-o serie de donaţii din partea unor particulari cât şi a unor instituţii specifice din ţară şi străinătate. În urma renovărilor bibllioteca a fost mutată în mansarda clădirii şi dotată cu mobilier modern şi funcţional.

Exponate din curtea interoara Exponate din curtea interoara

Program de vizitare:

Aprilie-Septembrie

Marţi-Vineri: 10:00-17:00

Sâmbătă-Duminică: 10:00-19:00

Luni: închis

Octombrie-Martie

Marţi-Duminică: 10:00 – 17:00

Luni: închis

Ultimul acces cu 40 de minute înainte de închidere.

Intrarea in Muzeul de Istorie Intrarea in Muzeul de Istorie

Prețurile la bilete

Pret bilet tarif integral: 6 lei

Pret bilet tarif redus (elevi/studenti/pensionari): 3 lei

Muzeul de istorie - overview

Summary: Prezentul articol face parte dintr-o serie în care vom descrie principalele obiective turistice din zona noastră.

Tags
Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Gimnasta Larisa Iordache – Aur la Cupa Mondială

Gimnasta Larisa Iordache a câştigat, sâmbătă, medalia de aur la etapa de Cupă Mondială de la Glasgow, cu un total...

Închide