inTurda.ro

Politia Locala Turda organizeaza concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante

Politia Locala Turda organizeaza concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante

Politia Locala Turda organizeaza concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante
martie 11
09:15 2014

SERVICIUL PUBLIC POLIŢIA LOCALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN PERIOADA 7, 9 ŞI 11 APRILIE 2014, ORELE 11:00, PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE VACANTE DE: POLIŢIST LOCAL  III/ superior  –   Serviciul siguranţă şi ordine publică. Se scot la concurs 4 posturi vacante.

Condiţii specifice de participare:

–  studii medii, cu diplomă de bacalaureat

–  vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării  funcţiei publice – minim 9 ani

 

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel:

– proba sportivă eliminatorie se va susţine în data de 07 aprilie 2014, orele 11:00

– proba scrisă se va susţine în data 09 aprilie 2014, orele 11:00

– proba de interviu se va susţine în data de 11 aprilie 2014, orele 11:00.

 

Acte necesare la dosar:

  • formularul de înscriere
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • cazierul judiciar
  • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • adeverinţă care atestă vechimea în muncă necesară pentru ocuparea postului sau după caz copie carnet de muncă ;
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 

Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Dosarele se depun la sediul Serviciului Public Poliţia Locală Turda, P-ţa Romană, nr. 39, până la data de 26 martie 2014, orele 15.00. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264.317.303.

Related Articles

%d blogeri au apreciat:
Citește articolul precedent:
Cel putin 23 de persoane au avut o zi de luni mai grea decat tine!

Pentru că ziua de luni este una dintre cele mai dificile pentru majoritatea oamenilor, ne-am gândit să vă facem puțin...

Închide