inTurda.ro

Vezi care este ordinea de zi pentru prima sedinta a Consiliului Local din 2015

Vezi care este ordinea de zi pentru prima sedinta a Consiliului Local din 2015

Vezi care este ordinea de zi pentru prima sedinta a Consiliului Local din 2015
ianuarie 23
19:15 2015

 In data de 29 ianuari 2015, incepand cu ora 13:00 va avea loc prima sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Turda

Iata care va fi ordinea de zi a sedintei oridinare:

  1.  Prezentarea Procesului Verbal al şedinţei precedente;

2.     Probleme ale Direcţiei Economice:

         2.1   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind executia bugetului pe trimestrul IV 2014.

         2.2 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al SC Turda Salina Durgau SA.

         2.3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al SC Domeniul Public Turda SA.

3.     Probleme ale Arhitectului Șef:

3.1   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini – cadru –

pentru inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 30 mp, situat in Turda, P-ta Republicii nr. 28 (Piata Agroalimentara Centrala – hala de lactate), cu destinatia spatiu comercial produse alimentare.

3.2   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini – cadru –

pentru concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 548 mp, situat in Turda, str. Livezilor, identificat cu nr. top. 3995/17/9/1/3 ; 3995/17/10/1/3 ; 3995/24/1/1/3 in vederea construirii unei locuinte unifamiliale.

3.3   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

construire garaj camion, amplasare containere modulare cu destinatia de spatiu administrativ si spatiu depozitare in municipiul Turda, str. Clujului, nr. 75H.

3.4   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Supraetajare, recompartimentare si reconversie cladiri existente pentru schimbare destinatie in cazare tranzit in municipiul Turda, str. Trascaului, nr. 2A.

4.     Probleme ale Directiei Tehnice:

4.1   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privindaprobarea Studiului de

Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul“Investitii si dotari pentru imbunatatirea capacitatii de operare   a Companiei de Apa Aries Turda”.

4.2   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privindaprobarea contributiei

municipiului Turda pentru lucrarile de investitii “Investitii si dotari pentru imbunatatirea capacitatii de operare a Companiei de Apa Aries Turda”.

5.     Probleme ale Serviciului Evidență Patrimoniu GIS.

5.1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vanzarea fara licitatie publica a unui

imobil – apartament, situat in Turda, strada Nicolae Titulescu, nr. 8, ap. 43, catre d-na. Paleoca Rodica.

5.2.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vanzarea fara licitatie publica a unui

imobil – teren, situat in Turda, strada Ocnelor, nr. 1, catre dl. Baciu Dumitru si sotia Baciu Elena.

5.3.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cumpararii unui imobil situat in

str. Axente Sever nr. 28 de catre Municipiul Turda.

5.4.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea memoriului justificativ privind

Dezmembrarea imobilului situat in municipiul Turda, str. Petru Maior, nr. 137.

5.5.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice pentru

Apartamentarea imobilului situat in municipiul Turda, str. Tineretului, nr. 24, bloc A2.

5.6.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini pentru

vanzarea prin licitatie publica a unui imobil – teren si constructie apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, strada Nicolae Iorga, nr. 22, judetul Cluj.

5.7.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 134/28.05.2013

referitoare la componenta Comisiei de aplicare a Legii nr. 15/2003, constituita la nivelul municipiului Turda.

5.8.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii unui contract de

parteneriat si a unei conventii cu Asociatia Centrul de Ingrijire si Asistenta « Acoperamantul Maicii Domnului ».

   5.9.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea revocarii Hotararii nr.

244/30.10.2013 a Consiliului Local al municipiului Turda privind aprobarea acordarii unui teren in suprafata de 300 mp cu titlul de despagubire catre Miron Cornelia.

5.10.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordarii unui teren in

suprafata de 600 mp cu titlul de despagubire catre Ferghete Pavel si sotia Ferghete Maria.

5.11.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantilor Consiliului

Local al municipiului Turda in Consiliile de Administratie din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Turda.

6.     Probleme ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor.

6.1.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor speciale eferente anului

2015 pentru prestarea de catre Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Turda a unor servicii in interesul persoanelor fizice.

         7.     Propuneri, întrebări, interpelări.

 

P R I M A R,                                                        S E C R E T A R,

       Tudor Ştefănie                                                      Paula Letiția Mic

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Related Articles

Citește articolul precedent:
Trei autovehicule implicate intr-un accident rutier pe strada Dr. Ion Ratiu:

Trei autovehicule au fost implicate într-un accident rutier, produs in cursul zilei de astazi, 23 ianuarie 2015, in jurul orei 11:30,...

Închide