inTurda.ro

Angajari la Primaria Turda: 5 posturi vacante, 2 pentru debutanti

Angajari la Primaria Turda: 5 posturi vacante, 2 pentru debutanti

Angajari la Primaria Turda: 5 posturi vacante, 2 pentru debutanti
martie 04
10:15 2015

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN DATA DE 15 APRILIE 2015, INCEPAND  CU ORELE 11,00, PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR FUNCŢII PUBLICE VACANTE:

1. consilier I/principal din cadrul Serviciului administraţie publică locală – Compartiment asociaţii de locatari

Condiţiile specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice

– minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor

 

2. consilier I/principal din cadrul Serviciului evidenţă patrimoniu şi GIS

Condiţiile specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice

– minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor

 

3. consilier I/debutant din cadrul Biroului administrare fond funciar şi registru agricol

Condiţiile specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

 

4. consilier I/superior din cadrul Serviciului dezvoltare publică şi investiţii

Condiţiile specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti

– minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor

 

5. consilier I/debutant din cadrul Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă

Condiţiile specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel:

– proba scrisă se va susţine în data de 15 aprilie 2015, orele 11,00

– proba de interviu se va susţine în data de 17 aprilie 2015, orele 9,00

 

Acte necesare la dosar:

  • formularul de înscriere
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  • cazierul judiciar
  • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • declaraţia pe propria răspundere că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, cam. 15, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, până la data de 23 martie 2015, orele 15,00. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199.

 

 

Nr. 5179/04.03.2015

Related Articles

Citește articolul precedent:
Pe 7 martie sarbatoreste ziua femeii alaturi de Iris

Pe 7 martie sarbatoreste ziua femeii alaturi de Iris. Binecunoscuta Trupa de rock, va concerta la Restaurantul Gossner de pe...

Închide