inTurda.ro

Mircea Irimie, interpelare adresata Ministrului Sanatatii, privind situatia functionarilor publici

Mircea Irimie, interpelare adresata Ministrului Sanatatii, privind situatia functionarilor publici

Mircea Irimie, interpelare adresata Ministrului Sanatatii, privind situatia functionarilor publici
martie 04
14:11 2015

In date de 4 martie 2015, Deputatul PC Turda, Vicenţiu-Mircea Irimie a adresat o intrebare in plenul parlamentului, catre domnul Nicolae Banicioiu, Ministru al Sanatatii

Obiectul întrebării: Situaţia funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică – Serviciul de Control în Sănătate Publică Cluj.

Stimate domnule ministru,

Folosesc acest prilej pentru a veni în sprijinul funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică – Serviciul de Control în Sănătate Publică Cluj, şi să aduc la cunoştinţă un aspect inechitabil privind salarizarea acestora în raport cu salarizarea personalului contractual din cadrul aceleiaşi instituţii.

În sectorul public, principiul „la muncă egală, salariu egal” este strâns legat de principiul prestabilirii salariilor din autorităţile şi instituţiile publice prin lege. El constituie o excepţie de la principiul negocierii, dar la rândul sau se constituie într-un principiu distinct al sistemului de salarizare. Legea cadru de salarizare unitară a personalului plătit din fonduri publice proclamă principiul „la munca de valoare egală, salariu egal”, în sensul că în sectorul public munca poate fi egală deoarece funcţia/postul sunt identice sau pot fi de valoare egală.

În cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene există o mare diferenţă de salarizare între funcţionarii publici, respectiv personalul Serviciului de Control în Sănătate Publică (inspecţia sanitară de stat) şi personalul contractual, angajaţi care au aceeaşi pregătire profesională şi aceeaşi vechime în muncă ( medici, asistenţi, etc.).

Astfel :

– medic primar igienă din cadrul personalului contractual are un salariu brut de 3739 lei

– inspector superior clasa 59 (funcţionar public), cu specialitate medic primar igienă, cu aceeaşi vechime, are un salariu brut de 3034 lei.

– asistent principal igienă din cadrul personalului contractual are un salariu brut de 2286 lei

– asistent inspector din cadrul Serviciului de Control în Sănătate Publică (funcţionar public), cu aceeaşi specialitate şi vechime are un salariu brut de 1667 lei.

Are astfel loc o discriminare din punct de vedere al salarizării, discriminare ce încalcă dispoziţiile legale în materie şi anume art. 23 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Instituirea unor astfel de salarii în favoarea numai a unor categorii de cadre medicale conduce la aplicarea unui tratament diferenţiat care rezidă într-o inegalitate şi a unui tratament diferit în ceea ce priveşte drepturile salariale, creându-se astfel o discriminare în cadrul aceleaşi profesii.

De asemenea, în cadrul aceleiaşi clase 59-funcţionar public inspector superior există discrepanţa la salarizare. Cei care au fost în această clasă înainte de aplicarea legii salarizării unice au un salariu de 3034 lei, pe când cei care au avansat după aplicarea aceleiaşi legi au un salariu de 2459 lei, în condiţiile în care au aceeaşi pregătire-studii superioare, aceeaşi vechime şi îndeplinesc aceleaşi atribuţii.

În acelaşi timp, personalul din cadrul Serviciului de Control în Sănătate Publică – DSP Cluj (funcţionari publici) au o responsabilitate mai mare şi este supus anumitor riscuri, având în vedere că intră în contact cu tot felul de persoane în activitatea de control şi aplică sancţiuni contravenţionale.

Angajatorii sunt obligaţi să asigure egalitatea între angajaţi, în cadrul raporturilor de muncă. Ei sunt obligaţi să respecte normele care reglementează aceste principii. Normele de interzicere a discriminării au caracter de protecţie, deci nu vor putea fi folosite niciodată pentru a atrage un regim juridic dezavantajos pentru o parte din salariaţi, a căror protecţie se urmăreşte.

 

Vă întreb cu respect:

În ce măsură această situaţie poate fi îndreptată pentru a nu mai exista această diferenţă de salarizare între funcţionarii publici, respectiv personalul Serviciului de Control în Sănătate Publică (inspecţia sanitară de stat) şi personalul contractual, angajaţi care au aceeaşi pregătire profesională şi aceeaşi vechime în muncă ( medici, asistenţi, etc.)?

Solicit răspuns scris.

Deputat PC de Turda,

Vicenţiu-Mircea IRIMIE

Related Articles

Citește articolul precedent:
Raport Politia Locala Turda. Amenzi de peste 60.000 lei in luna Februarie

Poliția Locală Turda Raport de activitate FEBRUARIE  2015 Polițistii locali au acţionat în scopul respectării prevederilor HCL 212/2005 privind buna...

Închide