inTurda.ro

Notă de informare către cetăţenii municipiului Turda, rezidenți în arealul acoperit de “Ansamblul urban de sec. XVIII-XIX”

Notă de informare către cetăţenii municipiului Turda, rezidenți în arealul acoperit de “Ansamblul urban de sec. XVIII-XIX”

Notă de informare către cetăţenii municipiului Turda, rezidenți în arealul acoperit de “Ansamblul urban de sec. XVIII-XIX”
aprilie 28
11:26 2015

Notă de informare către cetăţenii municipiului Turda, rezidenți în arealul acoperit de “Ansamblul urban de sec. XVIII-XIX” :

Păstrarea şi valorizarea patrimoniului cultural local, expresie a valorilor, credinţelor, cunoştinţelor şi tradiţiilor unui spaţiu, reprezintă o datorie de onoare pentru definirea şi cultivarea unei identităţi locale. În vederea protejării şi conservării patrimoniului cultural pentru generaţiile viitoare şi a creşterii atractivităţii turistice şi investiţionale a municipiului Turda, UAT Municipiul Turda a depus spre finanțare proiectul cu titlul „Măsuri integrate pentru reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a centrului istoric al municipiului Turda”. Proiectul a primit un Grant SEE în valoare totală de 323.903 lei în cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural” – Schema de granturi mici.

Proiectul are ca obiectiv general: Dezvoltarea durabilă a comunităţii locale turdene prin creşterea atractivităţii turistice, investiţionale şi a coeziunii sociale ca urmare a protejării şi valorificării patrimoniului cultural şi istorico-arhitectural al zonei centrale a municipiului Turda, iar ca obiective specifice:

1. Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului istorico-arhitectural din zona centrală, istorică, a orașului și

2. Planificarea strategică, integrată a intervențiilor privind reabilitare prudentă și revitalizarea economică a centrului istoric al Turzii (areal delimitat de Ansamblul urban central de sec. XVIII-XIX).

Prin intermediul acestui proiect se va  realiza un Studiu istorico-arhitectural pentru arealul acoperit de “Ansamblul urban de sec. XVIII-XIX” (monument istoric înscris pe LMI 2010, revizuită), se vor întocmi 35 de dosare documentare ale imobilelor componente ale Ansamblului urban, se vor înainta forurilor competente3 dosare de clasare monument istoric, se va realiza o fişă de reglementare a zonei istorice în care vor fi prezentate date referitoare la clădirile şi spaţiile protejate şi la modul de construire permis pentru imobilele pentru care dezvoltarea este acceptabilă, iar din analiza spațiului construit al ansamblului va rezulta un Caiet de soluţii arhitecturale. Tot în cadrul proiectului se va realiza și un document strategic- Conceptul integrat de măsuri pentru reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a zonei istorice centrale a municipiului Turda, dar și un  document cu rol normativ – Îndrumar practic de restaurare, conservare, reabilitare şi întreţinere a clădirilor monument istoric.

Perioada totală de implementare a proiectului este de 14 luni, urmând a se încheia la 30 aprilie 2016.

Nu putem rezolva problemele actuale și nici nu putem construi un viitor solid și durabil, dacă nu putem accede la toate datele, documentele, faptele și dovezile corecte, fiabile și adevărate din trecut, demers care să asigure protecția și conservarea patrimoniului pentru generațiile viitoare. Aceasta presupune imperative etice susținute de o serie de instrumente normative, dar și o atitudine civică consolidată de principiul răspunderii colective a tuturor celor implicați.

proiect centru istoric turda

Related Articles

Citește articolul precedent:
Conferința de lansare a proiectului PA16/RO12 – SGS-4/16.03.2015 „Măsuri integrate pentru reabilitarea prudentă și revitalizarea economică a centrului istoric al municipiului Turda”

INVITAȚIE U.A.T. Municipiul Turda vă invită miercuri, 29 Aprilie 2015, începând cu ora 11:00, în Sala Mare a Consiliului Local Turda,  la Conferința...

Închide