inTurda.ro

Ce vor vota consilierii locali în ședința ordinară programată pentru astăzi:

Ce vor vota consilierii locali în ședința ordinară programată pentru astăzi:

Ce vor vota consilierii locali în ședința ordinară programată pentru astăzi:
mai 26
07:23 2015

Astăzi, 26 mai 2o15, începând cu ora 13:00 în sala mare a Primăriei va avea loc Ședința Oridinară a Consiliului local al municipiului Turda. Vezi mai jos Ordinea de Zi a proiectelor ce vor sta pe masa consilierilor locali:

1. Prezentarea Procesului Verbal al şedinţei precedente;

2. Probleme ale Directiei Economice:

2.1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2015;

2.2 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din unitatile de invatamant din municipiul Turda pentru anul scolar 2014-2015;

3. Probleme ale Directiei Impozite si Taxe Locale:

3.1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane juridice.

3.2 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane juridice pe schema de ajutor de minimis.

3.3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane fizice.

4. Probleme ale Managerului Public:

4.1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta si reprezentare a intereselor Consiliului Local Turda.

5. Probleme ale Serviciului Evidenta Patrimoniu GIS:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2014 si repartizarea profitului aferent anului 2014, aprobarea raportului administratorilor la 31.12.2014 si pentru aprobarea raportului auditorului financiar la SC Turda Salina Durgau SA.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea infiintarii unui punct de lucru situat in str. George Cosbuc nr. 2, etaj 1, camera 2 si 3 la SC Turda Salina Durgau SA.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea darii in administrare catre SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL a unor imobile.

5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii HCL nr. 195/2006 referitoare la aprobarea Contractului de parteneriat dintre Consiliul Local Turda, Consiliul Judetean Cluj si Parohia Ortodoxa Oprisani II Turda in calitate de parteneri pentru finantarea unui Centru de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu in municipiul Turda, str. George Baritiu, nr. 38.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului burselor scolare ce se vor acorda elevilor din unitatile de invatamant din municipiul Turda pentru anul scolar 2014-2015;

5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind insusirea de catre Consiliul Local Turda a modificarilor si completarilor inventarului bunurilor care apartin domeniului Public al municipiului Turda, insusit de catre Consiliul Local al Municipiului Turda in baza HCL nr. 145/1999.

5.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini -cadru- pentru inchirierea prin licitatie publica a unui imobil – 6 sali internat scolar – Liceul Teoretic Liviu Rebreanu, proprietatea publica a Municipiului Turda, situat administrativ in municipiul Turda, str. Tineretului nr. 6, judetul Cluj.

6. Probleme ale Serviciului de Dezvoltare Publica si Investitii:

6.1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradala practicate de catre SC Domeniul Public Turda SA.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru activitatea de intretinere zone verzi si a listei preturilor auto practicate de catre SC Domeniul Public Turda SA.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare si Extraordinare a Acţionarilor.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea majorarii capitalului social al societatii TETAROM SA, prin aport in natura.

10. Propuneri, întrebări, interpelări.

 

 

P R I M A R,

Tudor Ştefănie

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

S E C R E T A R,

Paula Letiția Mic

Related Articles

Citește articolul precedent:
Tinerii șoferi pot lua lecții de la piloții Napoca Rally Academy în cadrul Ford Driving Skills for Life la Polus

Ford Driving Skills for Life ajunge la Cluj-Napoca. Programul gratuit de conducere preventivă organizat de către Ford România împreună cu instructorii şi piloţii...

Închide