inTurda.ro

Salina Turda a lansat licitația pentru lucrările de reabilitare a Hotelului Potaissa Turda

Salina Turda a lansat licitația pentru lucrările de reabilitare a Hotelului Potaissa Turda

Salina Turda a lansat licitația pentru lucrările de reabilitare a Hotelului Potaissa Turda
mai 30
13:34 2015

Nr. 2108/29.05.2015

 

Invitatie de participare la cererea de oferta

“Reabilitare si Modernizare Hotel Potaissa Turda”

 

Societatea Turda Salina Durgau SA cu sediul in Turda, str. Aleea Durgaului, nr.7, jud. Cluj, tel.0364260940, fax 0364260968, e-mail office@salinaturda.eu, organizeaza procedura de cerere de oferta privind achizitia de lucrari pentru “Reabilitare si Modernizare Hotel Potaissa Turda” (cod CPV 45453100-8 Lucrari de renovare (Rev 2)), cu conditiile stipulate in caietul de sarcini.

 1. Legislatie aplicabila: OUG nr.34/2006 cu modificarile şi completarile ulterioare. Fisa de date poate fi accesata din Sistemul Electronic de Achizitii Publice impreuna cu documentatia de atribuire incepand cu data de 29.05.2015.
 2. Locul principal de prestare: Municipiul Turda jud. Cluj
 3. Nu se admit oferte alternative.
 4. Termenul limita de depunere a ofertelor: 15.06.2015 ora 10:00
 5. Adresa la care se transmit ofertele: Primaria Municipiului Turda, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.28, jud. Cluj pentru Societatea Turda Salina Durgau SA.
 6. Limba de redactare a ofertelor: limba romana.
 7. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 15.06.2015 ora 11:00, Primaria Municipiului Turda, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.28, jud. Cluj.
 8. Garantia de participare: 72.000 lei
 9. Achizitorul solicita indeplinirea de catre ofertanti a unor conditii de eligibilitate cu privire la capacitatea tehnica si cea economico-financiara. Detalierea acestora o veti regasi in Documentatia de atribuire.
 10. Perioada de timp in care ofertantii trebuie sa-si mentina oferta valabila: min. 120 de zile.
 11. Criteriul de atribuire al contractului: Pretul cel mai scazut.
 12. Durata contractului: 6 luni incepand de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a lucrarilor.
 13. Informatii suplimentare puteti obtine la numarul de telefon 0364260940 int.125 persoana de contact Anca Maria Simona.

Related Articles

Citește articolul precedent:
FOTO: Flavius Cîmpan părăsește Potaissa Turda după 4 ani în care a evoluat pentru turdeni

După patru ani petrecuți la Turda, unde a cucerit medalia de bronz în ediția 2013-2014 și a ajuns în lotul...

Închide