inTurda.ro

Primăria Turda închiriază prin licitație publică un spațiu comercial în zona centrală

Primăria Turda închiriază prin licitație publică un spațiu comercial în zona centrală

Primăria Turda închiriază prin licitație publică un spațiu comercial în zona centrală
mai 31
17:04 2015

ANUNT

PRIVIND ORGANIZAREA LICITATIEI PUBLICE

PENTRU INCHIRIEREA  UNUI SPATIU IN SUPRAFATA DE 30 MP

PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI TURDA

Municipiul Turda  cu sediul in Turda, str. Pta 1 Decembrie 1918, nr. 28 , face cunoscut ca in ziua de 10.06.2015 , ora 13.00, in sala de protocol a Primariei Municipiului Turda  va avea loc licitatia publica pentru inchirierea  unui spatiu in suprafata de 30 mp proprietatea publica a Municipiului Turda

1.Denumirea imobilului, caracteristici principale: Imobilul cu destinatia spatiu comercial  produse alimentare este situat administrativ in Turda, str. Pta Republicii, nr. 28 , are o suprafata de 30 mp. aparţine domeniului public al municipiului Turda, situat in intravilanul municipiului, in zona A conform H.C.L. nr.165/28.11.2002

2. In vederea participarii  la licitatie  ofertantii  vor achizitiona documentatia de participare la licitatie  achitand contravaloarea acesteia , in cuantrum de 100 lei la casieria centrala sau ghiseele Directiei Impozite si Taxe din cadrul Primariei Mun. Turda .

3. Ofertantii vor depune  pana la data de 09.06.2015 inclusiv,  ora 15.00  urmatoarele acte:

– oferta-angajament ferm   care trebuie sa contina informatii privind ofertantul  si anexa nr. 1 la oferta angajament;

-declaratie de participare la licitatie semnata de ofertant;

– copie dupa B.I. sau C.I.

      -Documente ce  dovedesc  bonitatea ofertantului  si anume:

  • Certificat constatator  de ultima ora emis de  Registrul Comertului;
  • Copie de pe Certificatul de Inmatriculare  eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
  • Copie de pe actul constitutiv , inclusiv dupa  toate actele aditionale si de pe certificatul de inregistrare fiscala;

      – Dovada privind achitarea obligatiilor  fiscale catre toti creditorii bugetari , prin prezentarea unui  certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent(nu mai vechi de 30 zile)

       -Scrisoare de bonitate financiara sau garantie bancara;

       -Declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in reorganizare judiciara sau in faliment;

 -certificat fiscal care sa ateste  lipsa datoriilor fata de bugetul local al Municipiului Turda;

       – Copie dupa documentul care atesta  achizitionarea documentatiei  de participare la licitatie in suma de 100 lei;

-Copie dupa documentul  care atesta plata contravalorii taxei de participare la licitatie in suma de 50 lei;

4.Documentele enumerate se vor depune intr-un plic inchis,format A4 pe care  se va indica licitatia  publica deschisa pentru care  este depusa oferta.

5. Plicul format A4 va contine si un plic format B5  pe care se va inscrie  numele sau denumirea ofertantului , precum si domiciliul sau sediul acestuia dupa caz. Plicul B5 va contine oferta financiara propriu zisa.

6. Eventualele oferte depuse dupa data de 09.06.2015  ora 15.00  sunt excluse de la licitatie.

7. Ofertantul poate fi reprezentat  si prin alte persoane  imputernicite in baza  unei procuri autentificate la notarul public , care se va anexa la dosar .

8. Pretul minim de pornire al licitatiei , stabilit conform  raportului de evaluare este de  10,41 lei/mp/luna pret care nu include T.V.A.

9. Pretul de vanzare adjudecat  va fi cel putin  egal cu cel inscris  la pct 8  si se va achita in rate lunare egale +T.V.A.. La  inceputul anului calendaristic , suma ramasa de plata  se va  indexa cu indicele de inflatie. Plata se va face  in rate lunare egale, pana in ultima zi lucratoare  a lunii pentru care se face plata. Dupa aceasta data se percep  majorari de intarziere, in cuantum de 0,1% pentru fiecare zi intarziere.

10. Formularele tipizate in vederea intocmirii dosarului de participare la licitatie si clarificari se pot obtine de la Serviciul  Evidenta Patrimoniu si GIS  din cadrul Primariei Mun. Turda, str. Pta 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam 46.

PRIMAR

TUDOR STEFANIE

Intocmit/Calin Petrideanu/2ex

Related Articles

Citește articolul precedent:
Mesajul Deputatului Mircea Irimie cu ocazia Sărbătorii de Rusalii

Sărbătorim astăzi, la cincizeci de zile după Învierea Domnului, Pogorârea Duhului Sfânt sau Rusaliile, începutul Bisericii şi al erei mesianice...

Închide