inTurda.ro

Poliția Locală Turda angajează un polițist pentru Serviciul Siguranță și Ordine Publică

Poliția Locală Turda angajează un polițist pentru Serviciul Siguranță și Ordine Publică

Poliția Locală Turda angajează un polițist pentru Serviciul Siguranță și Ordine Publică
august 14
09:53 2015

Comunicat: Serviciul Public Poliţia Locală Turda – Concurs de angajare 01, 02 şi 04 Septembrie 2015

SERVICIUL PUBLIC POLIŢIA LOCALĂ TURDA

ORGANIZEAZĂ CONCURS

ÎN PERIOADA 01, 02 şi 04 SEPTEMBRIE 2015

PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE DE:

 

 • POLIŢIST LOCAL III/principal – Serviciului siguranţă şi ordine publică – 1 post

Condiţii specifice de participare:

–  studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

–  minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel:

 • proba sportivă eliminatorie se va susţine în data 01 septembrie 2015, orele 09,00;
 • proba scrisă se va susţine în data 02 septembrie 2015, orele 11,00;
 • proba de interviu se va susţine în data de 04 septembrie 2015, orele 09,00.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • formularul de înscriere – se ridică de la Serviciul financiar–contabil, resurse umane şi achiziţii publice;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (şi foaia matricolă unde este cazul);
 • cazierul judiciar (se va specifica “pentru angajare”);
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă vizată de ITM care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcţiei publice pentru perioada lucrată anterior datei de 31.12.2010 şi adeverinţă eliberată de angajator care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcţiei publice pentru perioadele lucrate ulterior datei de 01.01.2011;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
 • declaraţia pe propria răspundere care să ateste faptul că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • dosar plic.

Actele prevăzute la dosar se vor prezenta însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Dosarele se înregistrează la sediul Serviciului Public Poliţia Locală Turda, P-ţa Romană, nr. 39, până la data de 19 august 2015, orele 15.00 şi se predau secretariatului comisiei de concurs. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264-317303.

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA

         SERVICIUL PUBLIC POLIŢIA LOCALĂ TURDA

Related Articles

Citește articolul precedent:
Curs gratuit de PATISER – 27 locuri disponibile.

Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj prin proiectul Servicii de Evaluare, Formare și Incluziune ( S.E.F.I. ) derulează înscrieri pentru curs...

Închide