inTurda.ro

Notă de informare către cetăţenii Municipiului Turda

Notă de informare către cetăţenii Municipiului Turda

Notă de informare către cetăţenii Municipiului Turda
noiembrie 19
14:47 2015

Notă de informare

Către cetăţenii municipiului Turda, 

rezidenţi în arealul acoperit de “Ansamblul urban de sec. XVIII-XIX”

        Patrimoniul cultural este cel care asigură legătura între trecutul pe care îl mărturiseşte şi viitorulreprezentat de modul în care se preconizează utilizarea sa. Prin respectarea moştenirii culturale locale, prin protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului nostru cultural, elementele sale componente capătă sens şi valoare, conturând şi consolidând ceea ce numim IDENTITATE locală.

        În cadrul proiectului „Măsuri integrate pentru reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a centrului istoric al municipiului Turda”, pentru care Municipiul Turda a primit un Grant SEE în valoare totală de 323.903 lei în cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural” – Schema de granturi mici, ne-am făcut o datorie de onoare din a păstra şi valoriza patrimoniului cultural local, ca expresie a valorilor, credinţelor, cunoştinţelor şi tradiţiilor acestui spaţiu, care merită protejat şi conservat adecvat, pentru generaţiile actuale şi viitoare.

      Proiectul are ca obiectiv general: Dezvoltarea durabilă a comunităţii locale turdene prin creşterea atractivităţii turistice, investiţionale şi a coeziunii sociale ca urmare a protejării şi valorificării patrimoniului cultural şi istorico-arhitectural al zonei centrale a municipiului Turda, iar ca obiective specifice: 1. Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului istorico-arhitectural din zona centrală, istorică, a oraşului şi 2. Planificarea strategică, integrată a intervenţiilor privind reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a centrului istoric al Turzii (areal delimitat de Ansamblul urban central de sec. XVIII-XIX).

       În cele 8 luni de proiect derulate din martie 2015 s-au realizat următoarele materiale: un Studiu istorico-arhitectural al Ansamblului urban, o propunere de reconsiderare a limitelor actuale ale Ansamblului urban, o fişă de reglementare a zonei istorice, 35 de dosare documentare ale imobilelor istorice cu valoare arhitecturală, componente ale Ansamblului urban şi o analiză socio-economică a zonei centrale, ca parte a documentului strategic Concept integrat de măsuri pentru reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a zonei istorice centrale a municipiului Turda. După informarea publică, materialele vor putea fi studiate şi pe site-ul proiectului, www.centrulistoricturda.ro .

     În spiritul respectului public şi în dorinţa de a ne valoriza corect patrimoniul local ca un atuu major pentru definirea atractivităţii zonei, a echilibrului economic, a identităţii şi coeziunii sociale, în dimineaţa zilei de 19 noiembrie 2015, la sediul Primăriei Municipiului Turda, în Sala Mare am prezentat rezultatele parţiale obţinute în cadrul proiectului şi am oferit consultanţă cu privire la planul de creştere economică a acestei zone de coagulare a vieţii comunităţii locale.

      Păstrarea a ceea ce am primit de la generaţiile trecute şi îmbogăţirea acestei moşteniri pentru generaţiile viitoare este rolul ce revine bunilor cetăţeni.

Primăria Municipiului Turda

Related Articles

Citește articolul precedent:
Posturi vacante de ELECTRONIST și SCULER-MATRIȚER

Noi locuri de muncă prin Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Forţei de Muncă Turda: 1. Electronist Rolul electronistului în cadrul...

Închide