inTurda.ro

Primăria Turda prin primarul Tudor Ștefănie prezintă obiectivele realizate în anul 2015 și perspectivele pentru anul 2016

Primăria Turda prin primarul Tudor Ștefănie prezintă obiectivele realizate în anul 2015 și perspectivele pentru anul 2016

Primăria Turda prin primarul Tudor Ștefănie prezintă obiectivele realizate în anul 2015 și perspectivele pentru anul 2016
decembrie 31
10:33 2015

Sfârşitul unui an calendaristic ne pune în faţa unor provocări noi. Administraţia publică locală, în speţă Primăria Municipiului Turda reprezentată prin Primar Tudor Ştefănie prezintă, prin intermediul prezentului material informativ, principalele obiective îndeplinite în cursul anului 2015, accentuând asupra proiectelor aferente anului 2016 care tocmai stă să înceapă.

    “Ceea ce am întreprins în decursul anului 2015 este vizibil. Ne-am îndreptat atenţia spre comunitatea turdeană, spre cetăţean şi nevoile acestuia, am procedat la reabilitările şi modernizările străzilor de pe raza municipiului şi, mai cu seamă, am insistat pe promovarea Turzii sub bine cunoscutul slogan <<Descoperă Turda, Oraşul Salinei>>!

     Am crezut că oraşul are potenţial turistic imens şi ne-am dorit să atragem aici cât mai mulţi turişti. Prin intermediul frumuseţilor Salinei de la Turda, printr-o administrare şi conducere demnă de laudă pentru munca depusă şi performanţele realizate, am reuşit acest lucru.

      Performanţa managerială s-a dovedit a fi una de bun augur pentru mina din subteran, întrucât, faţă de anii precedenţi, încă din luna Octombrie, Salina Turda a fost vizitată de 500.000 turişti. Ca să nu mai discutăm de numărul turiştilor străini care poposesc la Turda pentru vizită ori tratament salin, ori de reuşitele de a fi menţionată printre cele mai frumoase locuri din lume de către publicaţii internaţionale precum Business Insider ori Dailymail Online.

     În luna August, cu câteva zile înainte de cea de-a XV-a ediţie a Zilelor Municipiului Turda, am lansat aplicaţia TREKS TURDA. Am gândit acest proiect din dorinţa de a pune în valoare  obiectivele de atracţie ale oraşului, ajutând totodatămediul de afaceri, agenţii economici şi întreprinzătorii locali să se dezvolte – prin promovarea gratuită oferită.

      Bucuria lansării a fost cu atât mai mare cu cât, ulterior, la data de 22 octombrie 2015, la cel mai important eveniment al anului din administraţia publică locală şi centrală din România – Gala Premiilor de Excelenţă în Administraţie.ro căci despre aceasta discutăm, proiectul Treks Turda a primit „Premiul de excelenţă pentru cele mai importante proiecte de investiţii în turism”.

      Aprecierea la nivel naţional şi premiul la cea de-a XI-a ediţie a Galei amintite, semnifică onoarea cu care am reprezentat Municipiul Turda, iar mulţumirea a fost cu atât mai mare cu cât doar administraţia locală din Turda a fost premiată din întreg judeţul Cluj, distincţiile fiind acordate pentru eforturile realizate în dezvoltarea sistemului administrativ din România şi pentru iniţiativele pozitive ale specialiştilor din administraţie.

     Pe de altă parte, ne-am dorit să oferim locuitorilor turdeni un oraş mai curat preocupându-ne în acest sens de spaţiile verzi, de parcuri, de zona străzii Agriculturii precum şi de zona Malului Arieşului.

     Raportat la latura socială prin intermediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda şi a Centrelor sociale aflate în activitate am inţeles să venim în sprijinul locuitorilor aflaţi în situaţii adeseori critice, oferindu-le sprijinul de care au avut nevoie.

     Astfel, Centrul social de urgenţă pentru persoane fără adăpost, Centrul de consiliere şi adăpost pentru femei şi copii victime ale violenţei domestice, Locuinţa protejată pentru persoane cu uşoare dizabilităţi psihice, Centrul comunitar de igienă şi sănătate publică Turda, Centru de zi şi de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, Cantina de ajutor social, prin munca personalului angajat au oferit servicii diverse, de la găzduirea în centre, consilerea psihologică, asistenţă medicală primară, şedinte de grup cu beneficiarii, consiliere în vederea identificarii problemelor şi soluţionarea lor împreună cu beneficiarii, activităţi artistice şi alte asemenea.

      În ceea ce priveşte finanţarea europeană, în decursul anului 2015, situaţia proiectelor pe finanţări externe a vizat:

  • recepţia finală a lucrărilor de reabilitare infrastructură de transport din cadrul proiectului Dezvoltarea infrastructurii de turism balnear pentru sporirea atractivităţii Regiunii Nord-Vest (Turda-Sângeorz Băi). Domeniul major de intervenţie fiind creearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice;
  • finalizarea proiectului Managementul sitului Natura 2000 Sărăturile – Ocna Veche. Domeniul major de intervenţie fiind dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000.
  • semnarea contractului de finanţare şi implementarea proiectului Măsuri integrate pentru reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a centrului istoric al Municipiului Turda – proiect finanţat prin Mecanismul Financiar având o perioadă de implementare din martie 2015 până în aprilie 2016;

       Pentru anul 2016 ne propunem să realizăm proiecte care vor avea la bază fonduri europene, prin intermediul studiilor de fezabilitate şi în măsura deschiderii liniilor de finanţare vizăm abordarea regenerării urbane a spaţiului istoric a Municipiului Turda, mizând pe următoarele subproiete: <<Reabilitarea nucleului medieval – Cetatea Medievală Turda (cu intervenţii pe spaţiile aflate în proprietatea UAT)>>; <<Valorificarea din punct de vedere muzeal a casei rurale din Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 5 ca secţie etnografică a Muzeului de Istorie Turda>>; <<Amenajarea piaţetei din str. Republicii nr. 38 ca Centru meşteşugăresc>>; <<Valorificarea Văii Racilor ca zonă verde, de agrement şi promenadă>>;<<Restaurarea, punerea în valoare şi introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii a V a Macedonica, Potaissa-Turda (CASTRUM)>>; <<Reabilitarea clădirii fostei Judecătorii Turda cu schimbarea destinaţiei, clădirea fiind cuprinsă  în cadrul Ansamblului Urban Turda, impunându-se reabilitarea acesteia în regim de primă urgenţă. Intenţia autorităţii publice locale este de a crea un centru universitar şi vocaţional.

     <<Reconversia, reamenajarea şi refaţadizarea clădirii Casei de Cultură – 500 locuri din municipiul Turda>>constituie o provocare constantă. În cursul lunii decembrie 2015 au început lucrările de reabilitare acestea continuând şi în anul 2016. De asemenea, continuăm în anul 2016 şi lucrările de <<Reabilitare şi eficientizare energetică a clădirii Primăriei>>.

     Tot la acest capitol vom pune accent pe eficientizarea energetică a infrastructurii educaţionale preuniversitare, infrastructurii de sănătate şi a imobilelor aparţinând Municipiului Turda, având un plan integrat de dezvoltare durabilă şi valorificare a resurselor naturale în Băile Turda.

      De asemenea, în anul 2016 prioritizăm obţinerea finanţărilor prin programul “Cooperare Transnaţională Dunărea”, pe un sistem pentru realizarea Planului de mobilitate urbană pentru arealul CUA, care va permite accesarea finanţărilor privind infrastructrura rutieră, precum şi pe un parteneriat internaţional, aplicant principal fiind Municipalitatea Hodmezovasarhely.

      Obiectivele de investiţii cu finanţare din bugetul local şi prin programe de stat ori guvernamentale vizează: reabilitarea şi modernizare străzilor din Municipiul Turda prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Ne propunem continuarea modernizării străzilor din Municipiul Turda cu prioritate a arterelor ce constituie rute ocolitoare în vederea descongestionării traficului pe arterele principale. Extinderea şi reamenajare Parcului Zoologic şi de agrement Turda(termenul de finalizare a investiţiei conform ultimului act adiţional al convenţiei de finanţare este luna decembrie 2016). Reabilitarea Pavilionului central la Spitalul Municipal Turda inclusiv recompartimentare, extinderea reţelei electrice pentru consum general şi iluminat publicreparaţii capitale şi reabilitări la reţelele de apă şi canalizare inclusiv reţele de utilităţi în Parcul Obeliscului(execuţia acestor lucrări trebuie corelată cu etapa a II-a din proiectul gestionat de Compania de Apă Arieş S.A.),finalizarea Blocului O1, Piaţa Romană nr.15, Municipiul Turda(la această dată imobilul este executat la stadiul de structură de rezistenţă, fără închideri şi compartimentări şi fără tâmplărie exterioară şi interioară. Imobilul este în proprietate publică, iar 9 apartamente sunt atribuite Ministerului de Interne care a finanţat o parte din lucrare înainte de anii 1990), sala de sport cu 2000 locuri – complex sportiv multifuncţional, str. Stadionului F.N., sala de sport cu 150 locuri la Şcoala “Horea, Cloşca şi Crişan” şi extinderea sistemului de monitorizare a traficului şi zone de interes public din Municipiul Turdasunt alte proiecte vizate în anul 2016.

     Autoritatea publică locală are intenţia promovării şi implementări, dacă se pot identifica unele programe de finanţare adecvată, a proiectului: „TURDA ARIEŞ 2010”.

     Dezvoltarea Staţiunii Turistice TURDA – DURGĂU cuprinzând extinderea pavilionului de acces în Salina Turda, un complex de turism şi agrement “Floare de Sare” (realizarea unui hotel de 4* – prin reconversia minei Anton), Parc recreativ, Complex de sănătate Salina.

      PROIECT ECO-ARIEŞ vizând un Complex hotelier cu spaţii de agrement, Hidrocentrală de mică capacitate, Dezvoltarea turismului în Cheile Turzii şi Cheile Turenului.

       Administraţia publică locală analizează posibilitatea iniţierii unui parteneriat public – privat în vederea promovării în etape a investiţiilor. Considerăm că pentru obiectivul Calea Mocăniţei pot fi identificate surse de la bugetul de stat, obiectivul fiind de interes zonal.

       În privinţa serviciilor de asistenţă socială, pentru anul 2016 sunt vizate următoarele: întocmirea Hărţii Nevoilor Sociale la nivel de municipiu – proiect care va fi realizat în colaborare cu UBB CLUJ – NAPOCA, având scopul de a da o imagine clară asupra modului în care administraţia locală a dezvoltat serviciile sociale comparative cu nevoia comunităţii.

     Înfiinţarea a trei ateliere protejate pentru olărit, ţesătorie şi croitorie, în parteneriat cu Asociaţia Handicapaţilor neuromotori din Turda “Oameni pentru oameni”.

       Un alt proiect are ca obiectiv facilitarea accesului pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi fizice şi crearea a 11 locuri de muncă pentru persoane cu dizabilităţi, care le vor ajuta să se integreze sau reintegreze pe piaţa muncii. Grupul ţintă va fi alcătuit din 30 adulţi cu dizabilităţi fizice, neincluşi într-o formă de pregătire profesională, din municipiul Turda şi zonele învecinate: Câmpia Turzii, Mihai Viteazul, Viişoara, Ceanu Mare.

      Înfiinţarea unui centru TIP RESPIRO pentru persoanele cu dizabilităţi neuro-motorii, cu capacitate de 10 locuri şi cazare pe timp de o lună într-un an şi înfiinţarea unui centru, cu finanţare europeană, pentru consilierea populaţiei privind serviciile sociale acordate sunt vizate spre implementare.

      Îmi doresc să închei cu un mesaj îndreptat spre cetăţenii turdeni, să le mulţumesc pentru înţelegerea acordată în demersurile pe care le-am întreprins în acest an, având convingerea că şi în anul 2016 ne vor acorda încrederea pentru a putea finaliza proiectele propuse.

     Tuturor vă urez ca Anul Nou să vă deschidă sufletul, să vă găsească plini de speranţă, să oferiţi celor dragi bucurii, să aveţi parte de sănătate, împliniri şi fericire, linişte, prosperitate şi succes în tot ceea ce vă propuneţi.”

Primarul Municipiului Turda

Tudor Ştefănie

Related Articles

Citește articolul precedent:
Recomandările jandarmilor clujeni pentru mini-vacanţa de Revelion

În perioada 31 decembrie 2015 - 03 ianuarie 2016, efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj şi...

Închide