inTurda.ro

Câmpia Turzii: Vezi care este Ordinea de Zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local

Câmpia Turzii: Vezi care este Ordinea de Zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local

Câmpia Turzii: Vezi care este Ordinea de Zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local
ianuarie 19
17:16 2016

CONSILIUL LOCAL CÂMPIA TURZII SE INTRUNEȘTE ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

Joi, 21.01.2016, are loc sedinţa ordinară a Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, începând cu ora 13.00. Aceasta va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,, IONEL FLOAŞIU ” Câmpia Turzii, cu următoarea, ORDINE DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local pentru mandatul 2012-2016.
2. Informare privind situația financiară a Spitalului Municipal “DR.CORNEL IGNA” Câmpia Turzii, aferentă trimestrului IV 2015 și necesarul de fonduri aferent lunii ianuarie 2016.
3. Prezentarea Deciziei nr.61/08.01.2016 și a Raportului de follow-up nr.2708/42025/21.12.2015 a CAMEREI DE CONTURI CLUJ, cu privire la UAT MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII.
4. Prezentarea Deciziei nr.59/08.01.2016 și a Raportului de follow-up nr.2640/2977/14.12.2015 a CAMEREI DE CONTURI CLUJ, cu privire la SC DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE CASĂ P+E, str. Luncii, nr. 20, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj, şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
6. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii persoanelor în vârstă-veterani de război cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la încheierea celui de al II lea Război Mondial şi a Zilei Veteranilor de război.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a locuinţelor ANL situate în municipiul Câmpia Turzii, care încetează în anul 2016.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe situate în municipiul Câmpia Turzii, altele decât locuinţele ANL, care încetează pe parcursul anului 2016.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 53324 Câmpia Turzii, cu nr. cadastral 53324, în suprafaţă măsurată de 10166 mp.
10. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 141 din 22.10.2015.
11.Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal “Dr. CORNEL IGNA” Câmpia Turzii.
12.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.123/24.09.2019 privind desemnarea Comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. 13. Proiect de hotărâre privind constituirea ipotecii asupra unui bun imobil aparţinând domeniului public al Municipiului Câmpia Turzii în favoarea ANAF CLUJ, pentru garantarea obligațiilor fiscale ce urmează a fi suplimentar eșalonate de S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII.
14. Diverse .

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Noutate WizzAir: 6 zboruri săptămânale pe ruta Cluj – București

Aeroportul Internaţional “Avram Iancu” Cluj anunţă faptul că, începând cu data de 22 iulie 2016, un nou zbor va fi operat...

Închide