inTurda.ro

Vezi care este Ordinea de Zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local din data de 28 ianuarie

Vezi care este Ordinea de Zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local din data de 28 ianuarie

Vezi care este Ordinea de Zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local din data de 28 ianuarie
ianuarie 22
12:58 2016

ORDINEA DE ZI

A  ŞEDINŢEI ORDINARE A  CONSILIULUI  LOCAL

al   MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE  28 IANUARIE 2016

– ORA 13:00  –

     1.     Prezentarea procesului verbal al şedinţei precedente;

    2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Molnar Emil şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al Municipiului Turda.

     3.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local a domnului Giurgiu Nicolaie.

  • Depunerea jurământului de către domnul consilier Giurgiu Nicolaie.

     4.     Probleme ale Direcţiei Economice:

4.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2015.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2016.

    5.     Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

5.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind necesitatea adoptării procedurii de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local al Municipiului Turda de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi asociaţiile familiale.

    6.     Probleme ale Administratorului Public:

6.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind revocarea domnului Giurgiu Nicolaie din calitatea de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Turda Salina Durgău SA.

6.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind revocarea domnului Giurgiu Nicolaie din calitatea de reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Domeniul Public Turda SA.

6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Turda Salina Durgău SA.

6.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Domeniul Public SA.

6.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea formei finale a documentaţiei în vederea atribuirii prin delegare a serviciului dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare din Municipiul Turda.

     7.     Probleme ale Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi GIS:

7.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unui teren în suprafaţă de 600 mp cu titlu de despăgubire către Oprea Mariuca.

7.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 296 mp, proprietatea publică a Municipiului Turda, situat administrativ pe str. Avram Iancu, nr. 12.

      8. Probleme ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Turda; 

            8.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea taxelor speciale aferente anului 2016 pentru prestarea de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Turda a unor servicii în interesul persoanelor fizice.

     9.     Probleme ale Serviciului Public Administrare Pieţe şi Obor:

9.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea taxelor în Piaţa Centrală, Piaţa Micro III şi Obor.

10. Propuneri, întrebări, interpelări.

                                                  P  R  I  M  A  R,                                                   S E C R E T A R,

                                                   Tudor Ştefănie                                                        Paula Letiţia Mic

Related Articles

Citește articolul precedent:
Motive pentru care ne abatem de la drumul nostru în viață

Nu este greşit să ne setăm obiective, să avem vise măreţe, dar uneori poate visele noastre nu au nimic de-a...

Închide