inTurda.ro

SPAS Turda organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante

SPAS Turda organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante

SPAS Turda organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante
februarie 01
12:38 2016

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE ÎN DATA DE  23 FEBRUARIE 2016 

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE –1 post, durată nedeterminată, CENTRUL SOCIAL DE URGENŢĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

            Condiții specifice de participare –    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor sociale (asistență socială, sociologie, psihologie, administrație publică, drept)

               –   vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani

CONSILIER JURIDIC II  – 1 post, durată nedeterminată –CENTRUL SOCIAL DE CONSILIERE FEMEI SI COPII- VICTIME ALE VIOLENŢEI DOMESTICE

            Condiții specifice de participare –    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul dreptului – specializare drept

          –   vechime în specialitatea studiilor de minim 1 an

    Proba scrisă se va susține în data  de 23 februarie 2016, orele 11.00, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, Str Dacia, nr.1 sauînaltălocaţiecomunicatăîntermencandidaţilor.Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Dosarele se depun la sediul Serviciului Public de Asistentă Socială Turda , str. Dacia, nr. 1 până la data de 15 februarie , orele 15.00. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei.

Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la d-na Moldovan Camelia Dorina, consilier Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264-317137.

Related Articles

Citește articolul precedent:
VIDEO: Filmul „Transylvania Dragon” poate fi urmărit pe YouTube. Cadre spectaculoase la Salina Turda:

„Transylvania Dragon este un proiect pe care un grup de tineri artişti şi sportivi, toţi voluntari, au avut ideea să-l lanseze...

Închide