inTurda.ro

Punct de vedere exprimat în urma afirmaţiilor Serviciului de Comunicare din cadrul Societăţii Compania de Apă Arieş SA

Punct de vedere exprimat în urma afirmaţiilor Serviciului de Comunicare din cadrul Societăţii Compania de Apă Arieş SA

Punct de vedere exprimat în urma afirmaţiilor Serviciului de Comunicare din cadrul Societăţii Compania de Apă Arieş SA
martie 16
17:59 2016

Comunicat:

Punct de vedere exprimat în urma afirmaţiilor Serviciului de Comunicare din cadrul Societăţii Compania de Apă Arieş SA

În urma poziţiei exprimate de către Serviciul de Comunicare din cadrul Societăţii Compania de Apă Arieş SA, considerăm că interpretările serviciului din subordinea directorului general sunt nereuşite, uşor hilare şi demagogice.   Reamintim faptul că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 107/16.04.2013, domnul Cristian Matei a fost mandatat din partea Municipiului Turda, în calitate de membru în consiliul de administraţie al societăţii. Hotărârea a fost fundamentată printre altele pe prevederile art.36, alin.3, lit. c.) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, fiind asumată de iniţiatorii proiectului. În acest context, să înţelegem că autoritatea publică locală, la momentul numirii domnului Cristian Matei deţinea prerogative de autoritate tutelară, iar în prezent, în urma seminarului de legislaţie aplicabilă societăţii, susţinut de Serviciul de Comunicare, Consiliul Local al Municipiului Turda nu are nici un drept în legătură cu societatea? Aşadar, principiul aplicării unitare a legislaţiei, rămâne, în urma analizelor serviciului de specialitate al societăţii, doar o normă de drept inutilă şi neprofitabilă în anumite situaţii.

Caracterul regional al operatorului este tradus de specialiştii societăţii prin faptul că prerogativele Consiliului Local conferite de Legea nr.215/2001 nu pot fi exercitate sub nici o formă, cu excepţia uneia: la numirea domnului Matei Cristian. Pe cale de consecinţă, la numirea membrilor în consiliul de administraţie de către Consiliul Local al Municipiului Turda, societatea nu avea caracter regional, după care, brusc, a dobândit această calitate care nu mai permite Consiliului Local să emită nici o pretenţie vizavi de activitatea societăţii.

         De altfel, se pare că societatea deţine o altă variantă a OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Însă, în varianta oficială art.2 ,pct. 3 are următorul conţinut: autoritate publică tutelarăinstituţia care: a) coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a); b) exercită, în numele statului/unităţii administrativ-teritoriale, calitatea de acţionar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b); c) coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a) şi/sau lit. b) a calităţii de acţionar sau asociat la o societate comercială controlată. Societatea a făcut o combinaţie nereuşită între articolul 2 pct.3 şi articolul 2 pct.4 al actului normativ, dar, până în prezent nu am identificat nici o explicaţie legală a transformării neoficiale a actului normativ. Credem că, în varianta oficială a actului normativ, Consiliul Local are, fără îndoială, calitatea de autoritate tutelară.

         Reiterăm faptul că adresa de convocare a adunării generale nu a fost transmisă în conformitate cu prevederile art. 13. 2 din actul constitutiv al societăţii. “Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin curier expres sau fax la adresele reprezentanţilor acţionarilor”. Solicităm ca societatea să prezinte public dovada îndeplinirii cerinţelor din actul constitutiv, întrucât, pe adresa acţionarului Municipiului Turda nu a fost primit nici un convocator.

         În ceea ce priveşte mecanismul instituţional al Asociaţiei ADI Apa Văii Arieşului, înţelegem din creaţia serviciului de comunicare, că asociaţia ar fi o entitate absolute independentă şi separată total de consiliile locale şi unităţile administrativ-teritoriale, care practic nu ar avea nici un rol şi nici un drept în această structură. Totuşi, considerăm că Asociaţia este constituită din membrii unităţii administrativ-teritoriale care s-au constituit prin acordul de voinţă al consiliilor locale exprimate prin hotărâri şi că ele, consiliile locale îşi păstrează drepturile de membrii asociaţi.

         În contextul în care hotărârea Consiliului Local nr. 45/10.03.2016 nu are legitimitate şi valoare juridică, fiind aprobată de un organ neabilitat, pentru identitate de raţiune ar trebui admis faptul că nici hotărârea aceluiaşi organ cu nr. 107/16.04.2013 privind desemnarea domnului Cristian Matei ca membru în consiliul de administraţie, nu poate produce efecte juridice.

 

Administrator Public

Crişan Radu Cosmin

 

Related Articles

Citește articolul precedent:
Primăvara Culturală Turdeană – Ediția a XV-a

                                            ...

Închide