inTurda.ro

Comunicat: Concurs post vacant la SPAS Turda

Comunicat: Concurs post vacant la SPAS Turda

Comunicat: Concurs post vacant la SPAS Turda
martie 20
13:26 2016

  SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA 

ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 20 APRILIE 2016, ORELE 11:00

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE VACANTĂ DE:

     Referent III /superior Id post 85715

     Condiţiile specifice de participare la concurs: 

  • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat respectiv studii postliceale în domeniul economic, contabil;
  • vechime în specialitatea studiilor de minim 9 ani.

      Probele pentru concurs sunt stabilite astfel:

  • proba scrisă se va susţine în data de 20 aprilie 2016,  orele 11:00;
  • proba de interviu se va susţine în data de 25 aprilie 2016, orele 11:00.

Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, str. Dacia, nr. 1. Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere este 07 aprilie 2016, orele 15:00. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Compartimentul  Resurse Umane, telefon 0264/317.137.

 

 

                                                      SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TURDA  

Related Articles

Citește articolul precedent:
Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda

A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al   MUNICIPIULUI   TURDA DIN   DATA   DE 22 MARTIE 2016 - ORA 10:00 -  ...

Închide