inTurda.ro

Obiectivul “Reabilitare şi modernizare faţade Casa de Cultură – 500 locuri Municipiul Turda“

Obiectivul “Reabilitare şi modernizare faţade Casa de Cultură – 500 locuri Municipiul Turda“

Obiectivul “Reabilitare şi modernizare faţade Casa de Cultură – 500 locuri Municipiul Turda“
martie 22
10:57 2016

Având în vedere faptul că cetăţenii turdeni au arătat un interes crescut faţă de proiectul de reabilitare şi modernizare a Casei de Cultură situată pe platoul din faţa Primăriei Municipiului Turda, facem cunoscute următoarele:

Obiectivul “Reabilitare şi modernizare faţade Casa de Cultură – 500 locuri Municipiul Turda “  face parte dintr-un proiect mai amplu de reconstrucţie de lungă durată a Municipiului Turda, cu punere în valoare atât a istoriei, a prezentului cât şi a viitorului oraşului.

În perspectiva alinierii la valorile culturale europene considerăm că o bună comunicare şi integrare la nivelul comunităţii urbane este obligatorie, astfel încât reabilitarea Casei de Cultură reprezintă o valorificare oportună pentru comunitatea locală.

 Paşii în această direcţie au vizat două etape:

Prima etapă – alegerea unei soluţii pentru realizarea închiderilor la faţade şi reparaţia acoperişului terasă.

A doua etapă – punerea în funcţiune a sălii de spectacole.

Paşii parcurşi în derularea primei etape privesc:

  1. Alocarea fondurilor în lista de investiţii având în vedere necesitatea şi oportunitatea conservării obiectivului de investiţii, prin programul de investiţii pe anul 2015 au fost alocate fonduri pentru ”Reconversie, reamenajare şi refaţadizare Casa de Cultură 500 locuri Turda”.
  2. Întocmirea proiectului pentru reabilitare şi modernizare faţade – de către un proiectant autorizat prin care s-a propus: reabilitarea şi modernizarea faţadelor, hidroizolarea acoperişului terasă precum şi modernizarea scărilor de intrare.
  3. Întocmirea documentaţiei de atribuire de către Direcţia Tehnică.
  4. Demararea procedurii de achiziţie la sfârşitul lunii august 2015, pe baza documentaţiei, de către Compartimentul de Achiziţii. 
  5. Procedura de achiziţie: CERERE DE OFERTE ON-LINE – invitaţia de participare în SEAP: 379542/21.09.2015.
  6. Deschiderea ofertelor: 05.10.2015.
  7. Număr de oferte primite: 3.
  8. Ofertant câştigător: S.C. ACSA S.A C-TURZII – termen de realizare a lucrărilor 12 luni.
  9. Data atribuirii contractului de lucrări: 27.10.2015.

Etapa a doua în derularea acestui proiect o reprezintă finalizarea sălii de spectacole şi punerea acesteia în funcţiune.

 La această dată, sunt demarate lucrările pentru reproiectarea sălii de spectacole astfel încât să răspundă normelor actuale de funcţionare şi condiţiilor de siguranţă. Dorinţa administraţiei locale este reprezentată de finalizarea acestor lucrări până la sfârşitul anului 2016.

Odată încheiată această a doua etapă  putem spune că am dat viaţă Casei de Cultură. Toate celelalte funcţiuni care au fost proiectate iniţial sau alte propuneri de funcţiuni vor fi mult mai uşor de realizat în viitor şi vor fi cu certitudine benefice comunităţii turdene.

Totodată, pe această cale transmitem faptul că părerile / sugestiile turdenilor(şi nu numai), în legătură cu acest proiect sunt aşteptate cu interes.

casa de cultura turda casa de cultura turda

Related Articles

Citește articolul precedent:
Ora de vară 2016. Când se schimbă ceasul:

ORA DE VARĂ 2016. România trece în noaptea de sâmbătă spre duminică la ora oficială de vară, ceasurile urmând să...

Închide