inTurda.ro

Strategia care a stat la baza proiectelor ce vor solicita finanţare în exerciţiul financiar 2014 – 2020 al Comisiei Europene:

Strategia care a stat la baza proiectelor ce vor solicita finanţare în exerciţiul financiar 2014 – 2020 al Comisiei Europene:

Strategia care a stat la baza proiectelor ce vor solicita finanţare în exerciţiul financiar 2014 – 2020 al Comisiei Europene:
martie 30
12:39 2016

Strategia care a stat la baza proiectelor ce vor solicita finanţare

în exerciţiul financiar 2014 – 2020 al Comisiei Europene:

 

În continuarea materialului de presă intitulat: „Proiecte cu finanţare externă aflate în derulare” adus la cunoştinţa publică în data de 23.03.2016, după cum am promis, în cele ce urmează, vom face referiri la strategia care a generat propunerile care au stat la baza atragerii de fonduri externe în exerciţiul financiar 2014-2020 al Comisiei Europene, respectiv despre seturile de proiecte pe care Municipiul Turda le pregăteşte pentru finanţare.

Prin prisma Agendei Urbane a Uniunii Europene, în dezvoltarea economică a Municipiului Turda vom ţine cont de următoarele imperative:

 • adaptarea strategiei de dezvoltare locală printr-un plan de acţiune care să ţină cont de nevoia regenerării urbane prin punerea în valoare a elementelor de competenţă distinctivă: zona centrală, zona industrială, zona balneară, cursuri de apă ce traversează localitatea;
 • proiectele vor viza: creşterea calităţii vieţii şi locuirii, măsuri pe termen mediu şi lung prin care să asigurăm masa urbană şi densitatea socială şi economică necesară dezvoltării comunităţii, dezvoltarea infrastructurii necesare, analiza funcţională urban-periurban şi zonarea intervenţiilor pentru o dezvoltare urbană echilibrată şi nediscriminativă.

Conform noii Strategii de dezvoltare teritorială a României şi ţinând cont de faptul că Turda este situată în dreptunghiul delimitat teritorial de oraşele Cluj-Napoca, Alba Iulia, Sibiu şi Târgu Mureş, zonă cu potenţial crescut de susţinere a proceselor de dezvoltare la nivel naţional, proiectele administraţiei locale se concentrează pe următoarele obiective:

 • Turda – oraş cu rol polarizator în încurajarea dezvoltării zonelor urbane funcţionale din jur;
 • intervenţii care vizează creşterea atractivităţii spaţiilor urbane, îmbunătăţirea funcţiei rezidenţiale şi a celor conexe, îmbunătăţirea spaţiilor publice şi implicit de creştere a calităţii peisajului, cu asigurarea unei distribuţii echitabile şi echilibrate a serviciilor publice;
 • protejarea patrimoniului natural şi construit şi valorificarea elementelor de unicitate şi competenţă distinctivă (patrimonială ori naturală) prin acţiuni de regenerare care să echilibreze relaţia dintre dezvoltarea economică şi necesitatea asigurării unor spaţii publice ori naturale de calitate.

Sub aceste obiective, Municipiul Turda pregăteşte şi va avansa spre finanţare următoarele seturi de proiecte:

 1. ZONA CENTRALĂ:
 • Reabilitarea şi eficientizarea clădirilor publice şi rezidenţiale (POR, Prioritatea 3.1)
  • Proiecte propuse:
 1. Reabilitare prudentă a locuinţelor colective din zona centrală, istorică, a Municipiului Turda şi vizează, în principal:

– reabilitarea blocului de pe str. Republicii nr. 43;

– reabilitarea blocului de pe str. Libertăţii 2 şi 2-4;

 1. Eficientizarea energetică a clădirii Primăriei Municipiului Turda:

– înlocuirea sistemului de iluminat interior;

– reabilitare/înlocuire suprafeţe vitrate.

 

 • Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural (POR, Prioritatea 5.1)
  • Proiecte propuse:
 1. Restaurarea, punerea în valoare şi introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii a V a Macedonica, Potaissa-Turda (CASTRUM);

– împrejmuirea castrului ca obiectiv turistic şi crearea parkingului în zona rezervoarelor de apă;

– sistem acoperit de vizitare a termelor, care să permită instalarea de aplicaţii de realitate augmentată;

– lucrări de decopertare, conservare şi amenajare a diverse spaţii (Retentura, Palestra, Erarium etc.);

– organizarea circuitelor de vizitare în interiorul castrului;

– crearea Campusului de cercetare în afara incintei castrului vizitabil;

– lucrări de amenajare în corpul drumului şi crearea circuitului carosabil şi pietonal de acces.

 1. Valorificarea din punct de vedere muzeal a casei rurale din Piaţa 1 Dec. 1918 nr. 5 ca secţie etnografică a Muzeului de Istorie Turda:

– proiectul se va tarta complementar cu accesarea unor fonduri guvernamentale pentru realizarea unei clădiri noi, care să permită organizarea secţiei de etnografie a muzeului turdean.

 1. Reabilitarea clădirii fostei Judecătorii Turda:

– proiectul se poate realiza doar cu condiţia clasării urgente a imobilului ca monument şi propune reabilitarea clădirii şi redestinarea ca Centru cultural.

 

 1. ZONA BALNEARĂ (BĂILE TURDA)
 • Investitii în turism (POR, Prioritatea 7.1)
  • Proiecte propuse:
 1. Parc balnear pentru tratament şi relaxare în zona Băilor Turda:

– parc balnear cu tematică specifică: zonă SPA ce sugerează replicarea termelor romane, bază de tratament, zone naturale de relaxare;

 1. Amenajarea durabilă a zonei dintre Băile Turda şi Salina-Durgău – Valea Sărată ca zonă ecourbană:

– reabilitare şi modernizare carosabil;

– realizarea de trasee ecoturistice (pistă de biciclete, traseu turistic ecvestru etc) limitrof, separate de carosabil prin perdea forestieră;

– crearea infrastructurii necesare încurajării investiţiilor private;

 1. Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul drumului în Băile Turda.
 • MUNICIPIUL, CA ANSAMBLU
 • Eficientizare energetică (POR, Prioritatea 3)
  • Proiecte propuse:
 1. Eficientizarea şi modernizarea iluminatului public în Municipiul Turda:

– revizuirea strategiei pentru eficienţă energetică a Turzii;

– amplasarea subterană a cablurilor de comunicaţii şi a cablurilor de consum general pentru principalele artere;

– extinderea reţelei de iluminat public;

– extinderea sistemului de telegestiune a iluminatului public.

 • Îmbunătăţirea transportului public urban (POR, Prioritatea 3.2)
  • Proiecte propuse:
 1. Modernizarea zonei centrale pentru pietoni şi vehicule nemotorizate:

– modernizarea zonei pietonale centrale;

– crearea de piste de biciclete care să conecteze centrul istoric de zona castrului şi de zona băilor;

– realizarea unui sistem park and ride (parcare subterană în Piaţa agroalimentară, staţie debarasare-preluare lângă catedrală şi crearea unui sistem de închiriere biciclete.

 1. Modernizarea sistemului de transport public local:

– achiziţia de vehicule electrice;

– modernizarea infrastructurii de transport electric;

– crearea de perdele forestiere pentru limitarea noxelor.

 • Îmbunătăţirea infrastructurii sociale şi sanitare (POR, Prioritatea 8.1)
  • Proiecte propuse:
 1. Centru integrat de servicii sociale:

– reabilitarea şi modernizarea clădirii din str. Avram Iancu nr. 12;

– dotare / creare de centre funcţionale: cantina de ajutor social, centru de servicii publice etc.

 1. Extindere şi modernizare UPU- Spital Municipal Turda.
 • Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale (POR, Prioritatea 10.1)
  • Proiecte propuse (pentru care avem solicitări până la această dată):
 1. Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu program prelungit “Sfânta Maria”:

– reabilitare, eficientizare energetică, modernziare şi dotare pentru imobilele din Calea Victoriei nr. 5E şi str. Arieşului nr. 16, Structura I;

 1. Reabilitare şi modernizare Şcoala Profesională Poiana:

– reabilitare, eficientizare energetică, modernizare şi dotare pentru imobilul de pe str. Câmpiei nr. 51.

 1. ZONA INDUSTRIALĂ
 • Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban (POR, Prioritatea 5.2)
  • Proiecte propuse:
 1. Amenajare şi dotare parc de agrement (10 ha):

ulterior decontaminării,

– amenajare teren, amenajarea de spaţii verzi, instalare de mobilier, amenajare de spaţii de recreere, de joacă, de terenuri de sport, realizarea de alei pietonale, piste de biciclete (integrarea în circuite de vizitare a Băilor-Salina-centru istoric).

În prezent sunt în evaluare următoarele proiecte cu finanţare direct de la Comisia Europeană, prin diferite programe ale acesteia:

 1. PROGRAMUL COOPERARE TRANSNAŢIONALĂ DUNĂREA
 2. Sistem de mobilitate SMART pentru asigurarea conectivităţii intra-urbane şi urban-rurale în arii funcţionale de dimensiuni medii din regiunea Dunării (SMARTCONN)

realizarea Planului de mobilitate urbană pentru arealul CUA, care va permite accesarea finanţărilor privind infrastructrura rutieră;

parteneriat internaţional, aplicant principal Municipalitatea Hodmezovasarhely.

 1. Utilizarea lacurilor şi terenurilor umede post-miniere din regiunea Dunării (MINEWATERLIFE)

proiectul propus vizează lacurile rezultate din exploatarea minieră de sare şi doreşte actualizarea datelor privind:

– numărul de lacuri existente;

– stadiu de evoluţie în care se află;

– caracteristicile morfometrice (formă, suprafaţă, adâncime);

– chimismul şi microbiologia apei lacurilor;

– existenţa acumulărilor de nămoluri terapeutice de pe fundul lacurilor (chimism, microbiologie, proprietăţi terapeutice, rezerve exploatabile).

 1. PROGRAMUL “EUROPA PENTRU CETĂŢENI”, Măsura “Oraşe înfrăţite

Proiectul propune activităţi interculturale în parteneriat cu oraşele înfrăţite, cu încadrare în evenimentul “Primăvara culturală turdeană 2017”.

În încheierea prezentului material informativ, menţionăm faptul că lista proiectelor propuse pentru implementare până în anul 2023 este deschisă şi va fi completată pe măsură ce ministerele vor anunţa calendarul lansării finanţărilor din fonduri externe şi va fi corelată cu capacitatea instituţională de cofinanţare.

 

         Primăria Municipiului Turda

Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale

Compartimentul Management Proiecte

 

 

Related Articles

Citește articolul precedent:
Concurs de epigrame pentru şcolile turdene – Ziua Educaţiei | Primăvara Culturală Turdeană

Comunicat: 01.04.2016 – Concurs de epigrame pentru şcolile turdene – Ziua Educaţiei Ediţia a XV-a a Primăverii Culturale Turdene aduce,...

Închide