inTurda.ro

PPU Câmpia Turzii – Propunere privind zonarea localității

PPU Câmpia Turzii – Propunere privind zonarea localității

PPU Câmpia Turzii – Propunere privind zonarea localității
aprilie 15
13:07 2016

 

Plecând de la faptul ca stabilirea impozitelor şi taxelor are la bază:
• prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
• H.G.nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 571/2003, care la art.247 precizează faptul că impozitul pe clădiri şi terenuri se calculează în funcţie de rangul localităţii şi de zonele din cadrul localităţii; se impune reanalizarea zonării localităţii, în scopul unei impozitări juste a contribuabililor, astfel încât această zonare să genereze calcule corecte care cad în sarcina populaţiei.
Zonarea localităţii este în atribuţiile Consiliului Local. Delimitarea zonelor şi stabilirea numărului acestora, atât în intravilanul cât şi extravilanul localităţii, se stabilesc prin hotărâre adoptată, de către Consiliului Local, potrivit art.247 lit.b) din Codul Fiscal, în funcţie de poziţia terenului faţă de centrul localităţii, de reţelele edilitare, precum şi de alte criterii specifice, cum ar fi: starea străcii, starea trotuarelor, pe baza documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, a registrelor agricole sau alte evidenţe. Identificarea zonelor atât în intravilanul cât şi extravilanul localităţii se face prin literele A,B, C şi D.
În cadrul unei localităţi pot interveni diverse modificări atât în intravilanul cât şi extravilanul localităţii, fapt care impune modificarea zonării, lucru care se poate realiza în luna mai a anului curent pentru anul fiscal următor.
Zonarea joacă un rol destul de important în vederea calculării impozitului pentru anumite proprietăţi. Având în vedere faptul că la nivelul localităţii noastre, ultima zonare şi implicit stabilirea criteriilor care stau la baza calculării punctajelor în urma cărora se realizează încadrarea într-o anumită zonă (A, B, C sau D), a fost adoptată în anul 2009 şi anume HCL nr.39/2009, este imperios necesar ca aceste criterii să fie revizuite astfel încât să fie evitată zonarea greşită cu repercursiuni asupra contribuabililor, ţinând cont că din anul 2009 au putut interveni modificări ale intravilanului sau extravilanului localităţii.
Având în vedere faptul că în anul 2015 a avut loc o corecţie privind încadrarea unor străzi din municipiul Câmpia Turzii, prin recalcularea punctajului pe baza criteriilor stabilite prin HCL 39/2009, ca urmare solicitării contribuabililor, care au sesizat faptul că nu s-a făcut încadrarea corectă, rezultând impozite incorecte aferente zonei A de impozitare, faţă de zona D, care era zonarea corectă, propun următoarele:
➢ Revizuirea HCL nr.39/2009, respectiv a criteriilor de încadrare într-o anumită zonă a localităţii, astfel încât să fie asigurată încadrarea corectă a proprietăţilor care să genereze impozite şi taxe juste asupra populaţiei;
➢ Adoptarea unei HCL noi, care să cuprindă criterii, punctaje în funcţie de care se realizează zonarea, care să aibă la bază realitatea din teren, conform documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, a registrelor agricole sau alte evidenţe actualizate;
Inițiativa din partea consilierilor PPU-sl si a Candidatului pentru functia de PRIMAR, Avram Gal.

Related Articles

Citește articolul precedent:
Petre Pop, candidatul PSD pentru funcția de primar: ”Oamenii vor SCHIMBARE!”

În data de 14 aprilie 2016, la sediul PSD  Câmpia Turzii, președintele organizației PSD Cluj, Remus Lăpușan, l-a anunțat pe Petre...

Închide