antet

 

Notă de informare

Către cetăţenii municipiului Turda, rezidenți în arealul acoperit de “Ansamblul urban de sec. XVIII-XIX”

 

„Chiar dacă epoca noastră nu ar avea nimic altceva de transmis generațiilor viitoare decât metoda de studiu a monumentelor trecutului – fie cele din domeniul material sau din cel moral – și ea își va fi meritat gratitudinea posterității. Dar știm că epoca noastra nu se mulțumește cu aruncarea unei priviri scrutătoare trecutului; această operă de retrospecție nu poate să scape a dezvolta problemele puse de către viitor și să nu urmărească a facilita soluționarea lor.” (E. E. Viollet-le-Duc, în Sur la Restauration)

Îmbunătăţirea înţelegerii proceselor de dezvoltare urbană a fost urmărită și în cadrul proiectului „Măsuri integrate pentru reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a centrului istoric al municipiului Turda”, pentru care Municipiul Turda a primit un Grant SEE în valoare totală de 323.903 lei în cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural” – Schema de granturi mici. În acest proiect ne-am făcut o datorie de onoare din a păstra şi valoriza patrimoniului cultural local, ca expresie a valorilor, credinţelor, cunoştinţelor şi tradiţiilor acestui spaţiu, care merită protejat şi conservat adecvat, pentru generaţiile actuale și viitoare.

În cele 14 luni de proiect derulate din martie 2015 până în aprilie 2016 s-au realizat următoarele materiale: un Studiu istorico-arhitectural al Ansamblului urban; o propunere de reconsiderare a limitelor actuale ale Ansamblului urban; o fişă de reglementare a zonei istorice, care prevede restricțiile și permisiunile pentru fiecare categorie urbanistică din arealul centrului istoric; 35 de dosare documentare ale imobilelor istorice cu valoare arhitecturală, componente ale Ansamblului urban; un Caiet de soluții arhitecturale; un documentului strategic – Concept integrat de măsuri pentru reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a zonei istorice centrale a municipiului Turda, conținând și o analiză socio-economică a zonei centrale; un  document cu rol normativ – Îndrumar practic de restaurare, conservare, reabilitare şi întreţinere a clădirilor monument istoric. Toate materialele pot fi studiate și pe site-ul proiectului, www.centrulistoricturda.ro.

Ținând cont de preocuparea administrației locale de a aduce în atenția publicului starea patrimoniului arhitectural și urbanistic a municipiului nostru și de a implica activ cetățenii în găsirea soluțiilor optime de valorificare a acestui patrimoniu, vă invităm vineri, 22 aprilie 2016, ora 11,00, la sediul Primăriei Municipiului Turda, P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 28, Sala Mare la conferința de încheiere a proiectului, prilej cu care vă vom prezenta și ultimele rezultate obținute în cadrul proiectului.

 

Primăria Municipiului Turda,

Serviciul Finanțări Externe și Relații Internaționale