inTurda.ro

Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de negociere directă pentru închirierea păşunilor Urca şi Sâncrai-Brazi.

Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de negociere directă pentru închirierea păşunilor Urca şi Sâncrai-Brazi.

Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de negociere directă pentru închirierea păşunilor Urca şi Sâncrai-Brazi.
aprilie 21
07:54 2016

ANUNŢ DE ÎNCHIRIERE

Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de negociere directă pentru închirierea păşunilor Urca şi Sâncrai-Brazi.
Pot participa la licitaţie membrii colectivităţii locale, persoane fizice sau juridice, proprietari de animale înregistrate în RNE (Registrul Naţional al Exploataţiilor) care îndeplinesc condiţiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 52 din 24.03.2016 şi care fac dovada că au depus:
– copia actului de identitate;
– dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie, în cuantum de 10 % din preţul de pornire a licitaţiei pentru suprafaţa de păşune;
– adeverinţă eliberată de registrul agricol privind evidenţa animalelor pe specie/categorie de animale înregistrate în registrul agricol în proprietatea crescătorilor de animale – persoane fizice sau juridice cu domiciliul în municipiul Câmpia Turzii;
– document care atestă că animalele pentru care solicită suprafeţe de păşune sunt înscrise în RNE (Registrul Naţional al Exploataţiilor).


Actele se depun la Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Relaţii Publice, Registratură – camera 22, până la data de 05.05.2016, ora 12.00.
Procedura de negociere directă se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, la data de 06.05.2016, ora 12.00.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, telefon 0264/368002, Compartimentul Registrul Agricol, interior 133.

PRIMAR
Radu Ioan HANGA

Related Articles

Citește articolul precedent:
Punct autorizat pentru sacrificarea mieilor la Agro Transilvania

            Consiliul Judeţean Cluj şi Centrul Agro Transilvania S.A., societate comercială în cadrul căreia forul...

Închide