inTurda.ro

Dispoziție privind stabilirea ordinii pe panourile de afişaj electoral a competitorilor electorali pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2016

Dispoziție privind stabilirea ordinii pe panourile de afişaj electoral a competitorilor electorali pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2016

Dispoziție privind stabilirea ordinii pe panourile de afişaj electoral a competitorilor electorali pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2016
mai 13
10:00 2016

D I S P O Z I Ţ I E 

Privind stabilirea ordinii pe panourile de afişaj electoral a competitorilor electorali pentru  alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2016

             Primarul municipiului Turda, ec. Tudor Ştefănie

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice localeâ, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

Luând în considerare prevederile HG nr. 52/2016 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016,

Având în vedere prevederile Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,

În baza procesului-verbal  nr.15/06.05.2016 privind stabilirea ordinii partidelor parlamentare pe buletinele de vot precum şi a procesului – verbal nr. 85/07.05.2016  privind stabilirea partidelor neparlamentare pe buletinele de vot;

Conform prevederilor art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

D I S P U N:

 

Art.1. Se stabileşte ordinea pe panourile de afişaj electoral de pe raza unităţii administrativ teritoriale a municipiului Turda a competitorilor electorali, după cum urmează:

 1. Partidul Social Democrat
 2. Uniunea Democrată Maghiară din România
 3. Partidul Naţional Liberal
 4. Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor
 5. Partidul România Mare
 6. Partidul Naţional Democrat
 7. Asociaţia Partida Romilor “PRO-EUROPA”
 8. Uniunea Creştin Democrată din România
 9. Partidul Puterii Umaniste ( social-liberal)
 10. Partida Alianţa Democratică a Romilor
 11. Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat
 12. Partidul Mişcarea Populară
 13. Candidat independent Suciu Andrei Nicolae.

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţeaza Primarul municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda, Serviciul Public Poliţia Locală Turda, precum şi competitorii electorali.

PRIMAR,

TUDOR ŞTEFĂNIE

 

                                                                                            

   AVIZAT

                                                                              SECRETAR MUNICIPIULTURDA

                                                                                        PAULA LETIŢIA MIC

 

Related Articles

Citește articolul precedent:
Primăria Turda – Punct de vedere cu privire la raportul Curţii de Conturi

 Urmare a articolelor apărute în spaţiul public, menţionăm faptul că subiectul întrebărilor dumneavoastră pe care le abordaţi obsesiv, face obiectul...

Închide