inTurda.ro

Comunicat: Punct de vedere cu privire la reducerea procentului apei uzate cu 20 %

Comunicat: Punct de vedere cu privire la reducerea procentului apei uzate cu 20 %

Comunicat: Punct de vedere cu privire la reducerea procentului apei uzate cu 20 %
mai 19
12:47 2016

Cu referire la avalanşa de comunicate de presă ale operatorului Compania de de Apă Arieş, în conformitate cu care conducerea executivă a acesteia a făcut demersurile pentru reducerea procentului apei uzate facturate, atragem atenţia tuturor beneficiarilor serviciului de alimentare cu apă şi apă uzată ca aşa numita propunere de reducere făcută de societate,  este doar o modalitate imorală, iresponsabilă şi neprofesionistă, de a susţine electoral candidatul unei formaţiuni politice.

       În primul rând, comunicatele sunt lipsite de un minim respect faţă de utilizatorii serviciului, întrucât scopul electoral urmărit nu ţine cont de nici o prevedere legală şi de nici o procedură obligatorie în astfel de initiaţive. Potrivit art. 177 alin. 1 din Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cantitatea de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici, stabilită în cadrul contractului de prestare/furnizare a serviciului, reprezintă o cotă procentuală, de regulă, între 80 şi 100% din cantitatea totală de apă rece furnizată, prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale, pe baza unui studiu de specialitate efectuat de un institut de specialitate.

       În absenţa studiului de specialitate, obligatoriu şi esenţial în acest caz, reducerea se transformă într-o măsură lipsită de conţinut şi care în condiţiile propuse de domnul director Cristian Octavian Matei, nu are nici o perspectivă de aplicare. Cetăţenii trebuie să înţeleagă faptul că măsura propusă nu se va reflecta în facturi, neavând nici o influenţă financiară pozitivă, şi aceasta datorită modului absurd şi superficial de promovare şi susţinere a măsurii.

      Modalitatea în care operatorul a transferat către autorităţile locale toate mecanismele de aprobare, subliniind că sarcina exclusivă de aprobare le revine consiliilor locale, este nelegală, neadecvată şi mincinoasă. În acest sens, sintetic precizăm că pentru a se transforma în realitate, reducerea trebuie să parcurgă etapele minime obligatorii:

     1. elaborarea unui studiu de specialitate de către un institut abilitat;

     2. fundamentarea propunerii de reducere de către Compania de Apă Arieş SA, potrivit art. 18 pct. 11 din contractul de delegare;

    3. promovarea unui număr de 13 hotărâri de consiliu local, din partea tuturor autorităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa Văii Arieşului;

    4. adoptarea unei hotărâri a asociaţiei de instituire a acestei politici tarifare, pe baza studiului de specialitate.

     Promisiunile făcute de directorul societăţii, domnul Cristian Octavian Matei, către utilizatorii de servicii că doreşte să reducă facturile la serviciul de canalizare, sunt lipsite de onestitate, respect, responsabilitate instituţională, iar momentan nerealiste. Nu putem vorbi de reducere doar pe bază de speculaţii, ci cum prevede legea, pe baza unui studiu de specialitate şi cu respectarea procedurilor legale, exact aşa cum a procedat domnul director Cristian Octavian Matei, când a solicitat majorarea de tarif, majorare pe care o aplică şi actualmente.

Credem că toţi beneficiarii serviciului vor fi suprinşi neplăcut de faptul că directorul general Cristian Octavian Matei, nu va aplica la facturarea serviciului, reducerea promisă.

     În final, precizăm că suntem de acord ca domnul director general Cristian Octavian Matei  să aplice în regim de urgenţă, facturarea apei uzate la populaţie de la 100 % la 80 %, asumându-şi responsabilitatea exclusivă, unilaterală, respectându-şi astfel promisiunea.

Primar

Tudor Ştefănie

Administrator Public

Crişan Radu Cosmin

Related Articles

Citește articolul precedent:
Beneficii aduse elevilor şi şcolilor turdene de către municipalitate. Tablete gratuite printr-un parteneriat cu Vodafone

În baza bunelor relaţii de colaborare între Municipiul Turda şi Vodafone România S.A., acesta din urmă a pus la dispoziţie...

Închide