inTurda.ro

VIDEO: Final de proiect – Managementul sitului Natura 2000 Sărăturile Ocna Veche

VIDEO: Final de proiect – Managementul sitului Natura 2000 Sărăturile Ocna Veche

VIDEO: Final de proiect – Managementul sitului Natura 2000  Sărăturile Ocna Veche
iunie 30
16:49 2016

comunicat de presa sit natura


Managementul sitului Natura 2000

Sărăturile Ocna Veche

 

Municipiul Turda încheie astăzi, 30 iunie 2016, implementarea proiectului cu titlul „Managementul Sitului Natura 2000 Sărăturile Ocna Veche”, o finanţare nerambursabilă din Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, conform Contractului de finanţare nr. 99714 din 31.08.2010 ce stabileşete proporţia finanţării la 100% din FEDR şi buget de stat.

Proiectul şi-a început implementarea de la 1 noiembrie 2010, iar la 8 iunie 2016 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a emis ordinul de ministru nr. 1072 prin care se aprobă Planul de management şi Regulamentul pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche.

Obiectivul general sub care s-a derulat proiectul l-a reprezentat protecţia sitului „Sărăturile Ocna Veche” printr-un management adecvat în vederea menţinerii biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin implementarea reţelei Natura 2000 la nivelul Regiunii Nord-Vest. Sub acest obiectiv s-au realizat: Planul de management şi Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche, a fost creată o bază de date GIS şi au fost organizate activităţi de evaluare, consultare, conştientizare şi informare la nivelul comunităţii locale cu privire la importanţa conservării biodiversităţii şi menţinerii unui mediu curat.

Scopul Planului de management este de a promova un model de gestiune durabilă care să permită conservarea biodiversităţii ca element fundamental al capitalului natural din situl Natura 2000 ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche în concordanţă cu dezvoltarea sistemelor socio-economice învecinate.

Valoarea finală a proiectului s-a ridicat la 367.312 lei, din care valoarea nerambursabilă eligibilă a fost 318.189 lei (254.551 lei FEDR şi 63.638 lei buget de stat), restul de 49.123 lei reprezentând TVA.

 

 

 

Date de contact:

Dna. Codruţa Bungărdean – manager de proiect – Şef Serviciu Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale, Primăria Turda, telefon/fax 0264-311.630, email: primaria@primariaturda.ro

www.saraturileocnaveche.eu

Related Articles

%d blogeri au apreciat:
Citește articolul precedent:
Dorin Lojigan: ”Nu voi accepta niciodată transformarea Câmpiei Turzii în groapă de gunoi a judeţului Cluj!”

COMUNICAT DE PRESĂ Punct de vedere a Instituţiei Primarului Municipiului Câmpia Turzii, cu privire la punerea la dispoziţie a unui...

Închide