inTurda.ro

Proiecte pregatite de Primaria Turda pentru peste 15 milioane de euro din finanțări europene nerambursabile

Proiecte pregatite de Primaria Turda pentru peste 15 milioane de euro din finanțări europene nerambursabile

Proiecte pregatite de Primaria Turda pentru peste 15 milioane de euro din finanțări europene nerambursabile
iulie 18
12:52 2016

Până la sfârșitul anului 2016 Primăria Municipiului Turda va depune mai multe proiecte pentru accesarea de fonduri europene, a căror valoare va depăși 15 de milioane de euro, bani nerambursabili pentru dezvoltarea orașului nostru.

După o perioadă destul de îndelungată de la lansarea apelurilor de proiecte ne aflăm astăzi în fața unui termen extrem de scurt, sfârșitul lunii august 2016, pentru depunerea cererilor de finanțare ce vor fi fundamentate pe documentațiile tehnice – studii de fezabilitate (SF) și documentațiile de avizare ale lucrărilor de intervenție (DALI). Conform termenelor impuse în Ghidurile Solicitantului lansate până la această dată, cu ocazia primei rectificari de buget (luna iulie 2016) vom aloca sumele necesare pentru realizarea documentațiilor (SF/DALI) aferente proiectelor cu termene scurte de depunere.

Este foarte important de menționat că acesta este primul pas concret al municipalității în vederea accesării finanțărilor disponibile în perioada 2014-2020, un pas esențial ce reprezintă trecerea de la stadiul declarativ și de prezentare, extins nejustificat pe o foarte lungă perioadă de timp, la stadiul concret de realizare și depunere a proiectelor. Turda se va dezvolta prin atragerea de investiții și investitori, cu ajutorul fondurilor europene și a finanțărilor guvernamentale sau de la bugetul județean, parteneriate public-private, finanțări obținute din toate sursele posibile. Aceste proiecte pot fi susținute și cu finanţări din alte surse, orice oportunitate de finanțare va contribui esențial la implementarea cu succes a acestora.

Primăria Municipiului Turda va face toate demersurile necesare pentru urgentarea  depunerii cererilor de finanțare pentru toate proiectele la care municipiul nostru poate aplica. În acest sens s-au purtat discuții cu reprezentanți ai unor firme de consultanță de renume, care ar urma să acorde sprijin municipalității în vederea accesării de finanțări europene, fiind remunerate doar în caz de succes al proiectelor.

PROIECTE, SURSE DE FINANȚARE ȘI ETAPIZARE 2016-2020 pentru axele deschise pe POR

 

  1. Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră și utilități din corpul drumului în Băile Turda

-sursa de finanțare: POR 2014-2020, Prioritatea 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (investiții în infrastructura de turism);

-termen de depunere: până la 02.12.2016;

-stadiu proiect: necesită pregătire DALI

-valoare totală estimată: 5 mil. Euro -cofinanțare de la BL: 2% din cheltuielile eligibile

-condiţie preliminară: declararea Băilor Turda staţiune balneoclimatică (conform Ordonanţei 109/2000).

 

  1. Amenajarea durabilă, ca zonă ecourbană, a Băilor Turda

-sursa de finanțare: POR 2014-2020, Prioritatea 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale penru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (investiții în infrastructura de turism);

-termen de depunere: până la 02.12.2016;

-stadiu proiect: necesită colectare date pentru pregătire SF

-valoare totală estimată: (max.) 5 mil. Euro -cofinanțare de la BL: 2% din cheltuielile eligibile.

 

  1. Restaurarea, punerea în valoare şi introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii a V a Macedonica, Potaissa-Turda (CASTRUM)

-sursa de finanțare: POR 2014-2020, Prioritatea 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural;

-termen de depunere: primul termen la 25.08.2016, posibil de extins (în cazul în care nu se depun suficiente proiecte) până la25.11.2016;

-stadiu proiect: necesită pregătire DALI/SF

-valoare totală estimată: 5 mil. Euro -cofinanțare de la BL: 2% din cheltuielile eligibile.

 

  1. Reabilitare prudentă a locuințelor colective din zona centrală, istorică, a mun. Turda

a) Reabilitare bloc str. Republicii nr. 43 b) Reabilitare bloc str. Libertății 2 și 2-4

-sursa de finanțare: POR 2014-2020, Prioritatea 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor;

-termen de depunere: până la 16.11.2016;

-stadiu proiect:  necesită pregătire DALI

-valoare totală estimată: 1,5 mil. Euro

-cofinanțare de la BL+asociația de proprietari: 40% din cheltuielile eligibile

-cerinţă: avizarea DALI de către Comisia monumentelor istorice, fiind situate în “Ansamblul urban de sec. XVIII-XIX” (monument istoric).

 

  1. Reabilitarea clădirii fostei Judecătorii Turda

-sursa de finanțare: POR 2014-2020, Prioritatea 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural;

-termen de depunere: primul termen la 25.08.2016, posibil de extins (în cazul în care nu se depun suficiente proiecte) până la25.11.2016;

-stadiu proiect: necesită pregătire DALI

-valoare totală estimată: 2,7 mil. Euro -cofinanțare de la BL: 2% din cheltuielile eligibile

-condiţie preliminară: clasare monument.

 

Municipiul Turda

PRIMAR

Cristian Octavian Matei

Related Articles

Citește articolul precedent:
Ilegalitati pe bani publici la DGASPC Cluj

Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj a efectuat lucrări ilegale, fără autorizații, la clădiri încadrate monument...

Închide