inTurda.ro

Vezi aici ordinea de zi a ședinței ordinare a consiliului local din data de 25 august

Vezi aici ordinea de zi a ședinței ordinare a consiliului local din data de 25 august

Vezi aici ordinea de zi a ședinței ordinare a consiliului local din data de 25 august
august 22
09:40 2016

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL

al   MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE 25 AUGUST 2016

– ORA 13,00 –

 

  1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;
  1. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local şi a bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2016.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian

  1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului Nicolae Maniu.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian şi Viceprimarul Municipiului Turda, domnul Nemeş Lucian-Bogdan.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea art. 1 din HCL nr. 82/28.03.2013.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă a unui spaţiu în suprafaţă de 17,55 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Turda, situat în Turda, str. Republicii nr. 15, către Fundaţia « Sfântul Ierarh Nicolae », în vederea amenajării unui centru de evidenţă, consiliere şi de informare a persoanelor de vârsta a III-a.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Arhitectului Şef:

 

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 15,00 mp, situat în Turda, str. Libertăţii nr. 5A, în vederea extinderii construcţiei şi activităţii pentru Lubinschi Nicolae Adrian şi soţia Lubinschi Angela.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de instituire a dreptului de servitute de trecere auto şi cu piciorul asupra imobilului dominat cu nr. top. 1517/1/1/1 înscris în CF nr. 59184 Turda, în favoarea imobilului dominant prevăzut cu nr. top. 1518/2/2, 1519/1/2/2 înscris în CF nr. 13488 Turda, situat administrativ în Municipiul Turda, str. Basarabiei nr. 11, judeţul Cluj.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. ( Propuneri. Întrebări. Interpelări)

 

 P R I M A R,                                                         S E C R E T A R

Matei Cristian Octavian                                                       Paula Letiția Mic

 

 

 

 

 

 

 

Related Articles

Citește articolul precedent:
Călare în Carpaţi – o călătorie spre tine

Cafeneau culturală La Papion continuă seria evenimentelor inedite cu care ne-a obișnuit de la lansare și până în prezent. De...

Închide