inTurda.ro

Primăria Municipiului Turda va depune cererea de finanțare pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală

Primăria Municipiului Turda va depune cererea de finanțare pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală

Primăria Municipiului Turda va depune cererea de finanțare pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală
octombrie 18
11:28 2016

COMUNICAT DE PRESĂ

Până în data de 14 noiembrie 2016 Primăria Municipiului Turda  va depune cererea de finanțare pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 

Cu referire la comunicatul de presă al reprezentanților Asociației T9, Primăria Municipiului Turda face următoarele precizări:

Până în data de 14 noiembrie 2016 Primăria Municipiului Turda va depune cererea de finanțare aferentă apelului de proiecte „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) — orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”, Programul Operațional Capital Uman (POCU) Axa prioritară 5.1.  

Încă din luna august 2016, de la data la care ghidul a fost făcut public spre consultare, cu mult înainte de data lansarii apelului de proiecte și anume data de 3 octombrie 2016, Primăria Municipiului Turda avea la cunoștință detaliile acestei oportunități de finanțare, acestea fiind discutate în amănunt în cadrul grupurilor de lucru la care au participat și reprezentanții ROMACT.

Apelul de proiecte sprijină transpunerea în plan local a măsurilor prevăzute de Guvernul României în Pachetul Antisărăcie. Astfel, la nivelul comunităților urbane caracterizate prin nivel scăzut de educație, grad crescut de şomaj, stare precară de sănătate a locuitorilor și condiții proaste de locuire, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, se vor implementa proiecte integrate în contextul mecanismului de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității. Beneficiarii fondurilor din acest apel de proiecte pot fi autoritățile publice locale în parteneriat cu actori sociali relevanți sau Grupurile de Acțiune Locală (GAL) existente la momentul lansării apelurilor ori care se vor înfiinţa la debutul implementării proiectului. Strategiile de dezvoltare locală elaborate vor participa în etapa a doua a programului la o selecție, urmând ca în etapa a treia, să se finanţeze din POR și POCU proiectele din pachetele integrate aferente fiecărei strategii.

Cu referire la sumele vehiculate de reprezentanții Asociației T9 în comunicatul de presă, și anume, suma de 4.000.000 de euro cât și cu privire la restul informațiilor ambigue din comunicat ce reflectă o documentare lacunară asupra subiectului, precizăm următoarele:  

Conform Ghidului solicitantului bugetul total al Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) nu poate depăși 7.000.000 euro.

– Un procent de minimum 10% din bugetul total al SDL va fi alocat intervențiilor finanțabile din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin POR;

– Un procent de minimum 30% din bugetul total al SDL va fi alocat intervențiilor finanțabile din Fondul Social European, prin POCU;

– Pentru intervențiile care vor fi finanțate din FSE, minimum 50% din valoarea totală FSE a pachetului integrat de proiecte minus cheltuielile de funcționare  a Grupului de Acțtiune Locală (GAL) trebuie să vizeze măsuri de ocupare (ex. ucenicie, stagii, subvenționarea locurilor de muncă, formare profesională, antreprenoriat etc.)

– Sprijinul FEDR pentru utilități publice și infrastructură rutieră (străzi urbane) nu poate depăși 30% din valoarea totală FEDR a pachetului integrat de proiecte care răspund nevoilor comunităților marginalizate.

Mai mult decât atât, proiectele POR/POCU propuse în cadrul listei indicative de intervenții trebuie să aibă o abordare integrată, în sensul asigurării complementarității investițiilor în infrastructură, prin proiectele POR și a intervențiilor soft, prin proiectele POCU.

–  Intervențiile FEDR din cadrul strategiei vor viza cel puțin două din tipurile de acțiuni finanțabile prin POR 2014-2020 (de exemplu, un proiect  în infrastructura de locuire și un proiect de reabilitare/modernizare a unui centru comunitar integrat medico-social);

În cadrul parteneriatului actual al Municipiului Turda cu Consiliul Europei, prin Programul ROMACT, au fost analizate mai multe propuneri ale Primăriei Municipiului Turda, prin Serviciul Finanțări Externe și Relații Internaționale, care vizează intervenţii integrate în zonele defavorizate ale oraşului, un exemplu reprezentându-l şi proiectul de îmbunătăţire a calităţii vieţii în zona Barbu Lăutaru. Un set extins de intervenţii pentru zonele defavorizate va rezulta ca urmare a creionării Strategiei de Dezvoltare a orașului, strategie ce va reprezenta principala atribuţie a Grupului de Acțiune Locală constituit.  

După aprobarea cererii de finanțare Primaria Turda va avea la dispoziție 6 luni pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare, iar lista de proiecte prioritare care va însoţi strategia va viza toate zonele prioritare,  investițiile urmând a se face în funcție de criteriile impuse de Uniunea Europeană și în urma consultarilor publice cu cetățenii, precum și pentru stabilirea parteneriatelor proiectelor, care pot fi cu una sau mai multe entități juridice, organizații non-guvernamentale și agenți economici.

 

Municipiul Turda 

PRIMAR

Cristian Octavian Matei

Related Articles

Citește articolul precedent:
Femeile cu mai mulţi copii pot primi până la 50% din salariul mediu net pe economie

Senatul a adoptat tacit, luni, proiectul de lege care prevede acordarea unei indemnizaţii viagere pentru femeile care au trei sau...

Închide