inTurda.ro

Anunț: Dezbatere publică – Metodologie identificare persoane marginalizate social

Anunț: Dezbatere publică – Metodologie identificare persoane marginalizate social

Anunț: Dezbatere publică – Metodologie identificare persoane marginalizate social
octombrie 21
14:47 2016

Prin prezenta aducem la cunostinta publicului, in temeiul art. 7 , alin. 1 si alin. 2 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, faptul ca la nivelul municipiului Turda se afla in procedura de elaborare, proiectul de act normativ nr. 1113/17.10.2016  intitulat „proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi a familiilor marginalizate social precum si a metodologiei si a criteriilor de acordare a unor ajutoare de urgenţă persoanelor sau familiilor în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate generate de restanţele acumulate la plata întreţinerii sau a altor utilităţi.

Textul integral al proiectului de hotarare insotit de raportul de specialitate si expunerea de motive poate fi accesat pe adresa oficiala primariaturda.ro la secţiunea Consiliul Local/Transparenţă decizională. O copie a documentelor parti integrante din proiectul de hotarare poate fi pusa la dispozitia celor interesati in baza unei solicitari in forma scrisa depusa la Secretariatul Consiliului local al municipiului Turda, situat in Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, in intervalul 21.10 – 08.11.2016, de luni pana joi, intre orele 08.00-15.00şi vineri între orele 08.00-12.30.

In contextul prevederilor art. 7, alin. 2 cei interesati pot formula in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, ce vor fi depuse la sediul situat in Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, in atentia doamnei Koti Monia, director executiv al Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, până în data de 08.11.2016 inclusiv.

In conformitate cu prevederile art. 7, alin. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

 

Primar,

Cristian Octavian Matei

 

Related Articles

Citește articolul precedent:
Comunicat: Proiecte de acte nomative importante, în procedură de elaborare

Prin prezenta aducem la cunostinta publicului, in temeiul art. 7 , alin. 1 si alin. 2 din Legea 52/2003 privind...

Închide