inTurda.ro

Comunicat: Proiecte de acte nomative importante, în procedură de elaborare

 Breaking News

Comunicat: Proiecte de acte nomative importante, în procedură de elaborare

Comunicat: Proiecte de acte nomative importante, în procedură de elaborare
octombrie 21
14:41 2016

Prin prezenta aducem la cunostinta publicului, in temeiul art. 7 , alin. 1 si alin. 2 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, faptul ca la nivelul municipiului Turda se afla in procedura de elaborare, proiectele de acte normative intitulate:

  • „proiect de hotarare nr. 1102/10.10.2016 privind aprobarea plafonului creanţelor fiscale ce pot fi date la scădere la finele fiecărui an”;
  • „proiect de hotarare nr. 1124/19.10.2016 privind impozitele si taxele locale pe anul 2017”;
  • „proiect de hotarare nr. 1129/19.10.2016 privind clasificarea contribuabililor în contribuabili mari şi contribuabili mijlocii”;
  • „proiect de hotarare nr. 1130/19.10.2016  privind lista actelor administrative fiscale ce sunt valabile fara semnatura conducatorului organului fiscal şi ştampila organului fiscal”;
  • „proiect de hotarare nr. 1131/19.10.2016 privind renunţarea la stabilirea anumitelor creanţe fiscale”;

Textul integral al fiecarui proiect de hotarare insotit de raportul de specialitate si expunerea de motive poate fi accesat pe adresa oficiala primariaturda.ro la secţiunea Consiliul Local/Transparenţă decizională. O copie a documentelorparti integrante din proiectele de hotarari poate fi pusa la dispozitia celor interesati in baza unei solicitari  in forma scrisa depusa la Secretariatul Consiliului local al municipiului Turda, situat in Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, in intervalul 20.10 – 07.11.2016, de luni pana joi, intre orele 08.00-15.00şi vineri între orele 08.00-12.30.

In contextul prevederilor art. 7, alin. 2 cei interesati pot formula in scris  propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative, ce vor fi depuse la sediul situat in Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, in atentia doamnei Fărcăşan Elena, director executiv al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, până în data de 07.11.2016 inclusiv.

In conformitate cu prevederile art. 7, alin. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

 

 

Primar,

Cristian Octavian Matei

Related Articles

Citește articolul precedent:
Peste 20 de proiecte de hotărâre pe ordinea de zi a Consiliului Local

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al   MUNICIPIULUI   TURDA DIN   DATA   DE 27 OCTOMBRIE 2016 - ORA...

Închide