inTurda.ro

Anunț: Proiect de act normativ privind accesul autovehiculelor cu masa maximă autorizată

 Breaking News

Anunț: Proiect de act normativ privind accesul autovehiculelor cu masa maximă autorizată

Anunț: Proiect de act normativ privind accesul autovehiculelor cu masa maximă autorizată
noiembrie 03
08:43 2016

Prin prezenta aducem la cunostinta publicului, in temeiul art. 7 , alin. 1 si alin. 2 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, faptul ca la nivelul municipiului Turda se afla in procedura de elaborare, proiectul de act normativ intitulat proiect de hotarare nr. 1173/28.10.2016 privind aprobarea Regulamentului și tarifelor pentru eliberarea și folosirea autorizației de acces tonaj privind stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de municipiul Turda.

Textul integral al proiectului de hotarare insotit de raportul de specialitate, expunerea de motive si anexele acestuia poate fi accesat pe adresa oficiala primariaturda.ro la secţiunea Consiliul Local/Transparenţă decizională. O copie a documentelor parti integrante din proiectele de hotarari poate fi pusa la dispozitia celor interesati in baza unei solicitari  in forma scrisa depusa la Secretariatul Consiliului local al municipiului Turda, situat in Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, in intervalul 28.10 – 14.11.2016, de luni pana joi, intre orele 08.00-15.00 şi vineri între orele 08.00-12.30.

In contextul prevederilor art. 7, alin. 2 cei interesati pot formula in scris  propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative, ce vor fi depuse la sediul situat in Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, in atentia domnului Dardai Emil, director executiv al Direcţiei Tehnice, până în data de 14.11.2016 inclusiv.

In conformitate cu prevederile art. 7, alin. 6 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

 

Primar,

Cristian Octavian Matei

Related Articles

Citește articolul precedent:
Mega Image deschide magazine la Câmpia Turzii și Turda

 Mega Image, retailer belgian, a început recrutările pentru magazinele din judeţul Cluj, unde are deja deschise câteva zeci de poziţii....

Închide