inTurda.ro

Consilierii locali vor vota pentru schimbarea numelui SC Turda Salina Durgău SA. Vezi aici ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 29 noiembrie

Consilierii locali vor vota pentru schimbarea numelui SC Turda Salina Durgău SA. Vezi aici ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 29 noiembrie

Consilierii locali vor vota pentru schimbarea numelui SC Turda Salina Durgău SA. Vezi aici ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 29 noiembrie
noiembrie 24
14:45 2016

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL

al   MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE 29 NOIEMBRIE 2016

– ORA 13,00 –

  1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;
  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetarii de drept a mandatului de

consilier local al dlui. Stănilă Ovidiu Sebastian si declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in Consiliul Local al municipiului Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al

doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  • Prezentarea procesului verbal de validare;
  • Depunerea jurământului de către doamna Sămărtinean Iuliana-Maria 
  1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiei economico-financiare şi a execuţiei bugetare la data de 30.09.2016 a societăţii Turda Salina Durgău S.A.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Turda Salina Durgău SA aferent anului 2016.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. 

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării denumirii societăţii Turda Salina Durgău SA din Turda Salina Durgău SA in societatea Salina Turda SA.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înfiinţării comisiei pentru fonduri europene la nivelul Consiliului Local al Municipiului Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Arhitectului Şef:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 292 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat în Turda, str. Mircea cel Bătrân nr. 10, către Feneşan Victor Raul.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 1265 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat în Turda, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 102, către Dullo Ioan şi Dullo Anca.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren şi clădire, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat în Turda, str. Lotus nr. 15, bloc C19, apartamentul nr. 28, către Bungărdean Grigore Dorin.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. 

  1. Probleme ale Serviciului Relaţii Publice şi Resurse Umane:

 6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. ( Propuneri. Întrebări. Interpelări)

 

P R I M A R,                                                      S E C R E T A R,

                         Matei Cristian Octavian                                          Paula Letiția Mic

 

 

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Related Articles

Citește articolul precedent:
VIDEO: Administrația locală a inaugurat prima baterie de pubele subterane din Turda, pe strada Lianelor

Primarul Municipiului Turda, Cristian Matei, și-a respectat promisiunea privind instalarea pubelelor  subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor. În luna octombrie a...

Închide