inTurda.ro

CNMV Turda organizează concurs pentru ocuparea postului vacant: PAZNIC I

CNMV Turda organizează concurs pentru ocuparea postului vacant: PAZNIC I

CNMV Turda organizează concurs pentru ocuparea postului vacant: PAZNIC I
ianuarie 26
11:00 2017

ANUNT CONCURS PENTRU POSTUL DE PAZNIC I

COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI VITEAZUL” cu sediul în: loc. TURDA, str. DR.IOAN RAŢIU , nr. 111, jud. CLUJ organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului- PAZNIC I-post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • cetăţean român;
 • studii medii;
 • apt medical pentru postul de paznic;
 • fără antecedente penale;
 • atestat profesional conform Legii 333/2003;
 • experienţa în post similar constituie avantaj;

Bibliografie :

 • Legea nr. 333/8.07.2003 (actualizată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Legea nr.319 /2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

Calendar :

Depunerea dosarelor de concurs se va face în perioada 13.02 – 16.02.2017, 

                     între orele 10.00 – 14.00 la secretariatul unității de învățământ

Afișarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor    – 17.02.2017- ora 15,00

Proba scrisă:                        21.02.2017, ora 9,00,

Proba de interviu:                 21.02.2017, ora 12,00,

Afișarea rezultatelor:             21.02.2017, ora 15.00 

Depunerea contestațiilor :       22 .02.2017, între orele  8.00 – 10,00

Afișarea rezultatelor finale :    22.02.2017, ora 15,00

 

 Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată doamnei director a Colegiului Naţional “Mihai Viteazul” Turda
 2. b) copia actului de identitate, copie certificat de naştere;
 3. c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor (diploma de bacalaureat, atestat agent pază/ certificat calificare–agent pază);
 4. d) copie carnet de muncă sau adeverinţă în original care atestă vechimea în muncă(extras Revisal);
 5. e) cazierul judiciar în original;
 6. f) adeverinţa medicală medicală emisă în formatul standard stabilit deMinisterul Sănătăţii, cu menţiunea „apt pentru postul de paznic”;
 7. g) curriculum vitae format europass;

Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea.

Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus, atrage

respingerea participării la concurs a candidatului. 

Nu se permite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motivele prevăzute de art.56 lit.g), h) şi art. 61 lit. (a); (b) sau (c) din Legea nr. 53/2003 –Codul Muncii, republicat;

Relaţii suplimentare se pot obţine de la  secretariatul Colegiului Național ”Mihai Viteazul”Turda la tel.0264316437, persoană de contact, Dan Adriana Simona,  zilnic intre orele 8-14.

 

DIRECTOR,

Prof. Alexandra-Maria ZAMFIR

Related Articles

Citește articolul precedent:
Spitalul de la Turda are cea mai modernă bucătărie dintre toate spitalele de stat ale județului Cluj

Directorul Spitalului Municipal Turda, Ovidiu Stănilă, a prezentat miercuri, 25 ianuarie 2017, odata cu inaugurarea Computerului Tomograf, și noua bucătărie...

Închide