inTurda.ro

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj angajează referent financiar – contabilitate

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj angajează referent financiar – contabilitate

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj angajează referent financiar – contabilitate
martie 14
14:26 2017

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 27.03.2017, ora 10.00, selecţie pentru ocuparea postului vacant pe perioadă determinată de doi ani:

• Referent de specialitate financiar – contabilitate (Control Financiar de Gestiune): 1 post

Condiţii necesare:
• Studii superioare de lungă durată – profil economic;
• Experiență în domeniul economic de minimum doi ani;
• Cunoştinţe de limba engleză – nivel mediu;
• Cunoştinţe Microsoft Office (Word, Excel);
• Capacitate de analiză şi sinteză, disponibilitate la sarcinile de serviciu şi dorinţă de perfecţionare;
• Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;
• Abilităţi de comunicare, cooperare şi lucru în echipă;
• Seriozitate şi profesionalism;
• Alte cerinţe specifice postului: cunoştinţe privind controlul financiar de gestiune, controlul financiar preventiv, control intern, evidenţă primară şi financiar–contabilă.

Avantaj:
• Experiența privind controlul financiar de gestiune.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Cerere pentru înscrierea la selecție;
• Curriculum Vitae;
• Copie C.I.;
• Două recomandări;
• Copie a actelor doveditoare a studiilor și a pregătirii profesionale;
• Alte calificări;
• Copie a carnetului de muncă;
• Adeverință de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă începând cu data de 01.01.2011;
• Declarație pe propria răspundere în care trebuie să fie menționat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
• Declarație privind motivele necontinuității în muncă sau studii pentru perioadele ce depășesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;
• Adeverință de la medicul de familie.

Probele de selecţie:
Selecţia pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:
– Selecţia dosarelor de înscriere;
– Proba scrisă – 2 ore;
– Interviul.
Fiecare probă este eliminatorie.

Data limită de înscriere:
Dosarele de înscriere la selecţie se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data
de 24.03.2017, ora 14:00.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, telefon 0264/307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).

Related Articles

Citește articolul precedent:
Programul „Fii responsabil! Fii partenerul meu!” iniţiat în anul 2016, continuă!

COMUNICAT DE PRESĂ   PROGRAM  „FII RESPONSABIL! FII PARTENERUL MEU!” CÂMPIA TURZII ESTE A NOASTRĂ, A TUTUROR! perioada 15 martie...

Închide