inTurda.ro

Încă un pas spre dezvoltarea municipiului Turda. Consilierii vor aproba Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

 Breaking News

Încă un pas spre dezvoltarea municipiului Turda. Consilierii vor aproba Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

Încă un pas spre dezvoltarea municipiului Turda. Consilierii vor aproba Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
august 30
11:06 2017

Pe Ordinea de Zi a ședinței Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda a fost introdus un proiect suplimentar care prevede aprobarea Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.

Dezvoltarea orasului si cresterea calitatii vietii locuitorilor zonei urbane Turda se vor realiza pe baza unui sistem de transport eficient si durabil, accesibil geografic si economic. Reteaua de transport dezvoltata va sustine mobilitatea persoanelor si marfurilor, creand astfel cadrul pentru afirmarea municipiului Turda pana in 2030 ca oras inteligent, imbunatatirea calitatii vietii si a mediului urban, un mediu urban atractiv, modern, ecologic si accesibil pentru locuitorii sai, pentru turisti si pentru locuitorii zonei de influență, care invata sau muncesc in oras.

Vezi aici ce proiecte vor vota consilierii locali în ședinta ordinara din 31 august

Mobilitatea durabila este expresia dezvoltarii unui sistem de transport solid, ecologic si eficient, prietenos cu mediu, dar in acelasi timp statornic si traditional, asigurand un echilibru intre valorificarea modurilor si infrastructurii de transport traditionale cu necesitatea de modernizare si asigurare a consumului eficient de resurse si promovarea modurilor de transport nepoluante.

Accesibilitatea rapida va reprezenta integrarea superioara a zonei metropolitane, cu asigurarea accesului cu economii de timp catre punctele de interes pentru persoane si marfuri, oferirea de alternative multiple de deplasare, scaderea timpilor petrecuti in trafic, dar si dezvoltarea unui sistem de transport accesibil pentru toate categoriile sociale, echitabil si eficient economic.

Pentru crearea unui mediu urban durabil și bine conectat, este necesară, într-o primă etapă, elaborarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă.

Ce este planul de mobilitate urbană?

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) reprezintă un demers strategic, funcțional și operațional al comunității din municipiul Turda și al autorității publice locale.

Obiectivele Planului de Mobilitate Urbană Durabilă

Planul de mobilitate urbană durabilă urmărește îndeplinirea viziunii de dezvoltare urbană și de dezvoltare a mobilității urbane, prin suprapunerea unui obiectiv general și a unor obiective strategice și operaționale.

Obiectivul general al PMUD este crearea și dezvoltarea unui sistem de transport durabil, care sa corespunda așteptărilor și nevoilor de mobilitate și accesibilitate a cetățenilor și mărfurilor, în cadrul unui mediu urban atractiv, sănătos și prietenos cu mediul.

În esenţă, PMUD urmărește crearea unui sistem de transport durabil, care să satisfacă nevoile comunităților din teritoriul său, vizând următoarele cinci obiective strategice:

 1. Accesibilitatea – Punerea la dispoziția tuturor cetățenilor a unor opțiuni de transport care să le permită să aleagă cele mai adecvate mijloace de a călători spre destinații și servicii-cheie. Acest obiectiv include atât conectivitatea, care se referă la capacitatea de deplasare între anumite puncte, cât și accesul, care garantează că, în măsura în care este posibil, oamenii nu sunt privați de oportunități de călătorie din cauza unor deficiențe (de exemplu, o anumită stare fizică) sau a unor factori sociali (inclusiv categoria de venit, vârsta, sexul și originea etnică);
 2. Siguranța și securitatea – Creșterea siguranței și a securității pentru călători și pentru comunitate în general;
 3. Mediul – Reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului energetic. Trebuie avute în vedere în mod specific țintele naționale și ale Comunității Europene în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice;
 4. Eficiența economică – Creșterea eficienței și a eficacității din punctul de vedere al costului privind transportul de călători și de marfă;
 5. Calitatea mediului urban – Contribuția la creșterea atractivității și a calității mediului urban și a proiectării urbane în beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății în ansamblu.

La nivel operațional, PMUD urmărește îndeplinirea viziunii și obiectivului general prin convergența a 11 obiective operaționale:

 • Crearea unui sistem de transport public atractiv și accesibil și creșterea cotei modale a transportului public în detrimentul transportului cu autoturismul
 • Integrarea sistemelor de transport, transport public și parcare în conceptul general de Smart City
 • Asigurarea conectivității obiectivelor de interes public și a cartierelor prin infrastructura destinată transportului nemotorizat
  • Creșterea cotei modale a transportului nemotorizat
  • Valorificarea potențialului urban prin conectarea obiectivelor de turism
  • Reducerea numărului de accidente prin lucrări de reconfigurare a intersecțiilor și a punctelor de conflict între modurile de transport
  • Reducerea traficului auto
  • Fluidizarea traficului și eliminarea blocajelor, cu scopul scăderii duratei medii de calatorie
  • Asigurarea necesarului de parcări de rezidență si in proximitatea obiectivelor de interes public
  • Reducerea emisiilor poluante, Reducerea gazelor cu efect de sera

  Prezentul PMUD va include intervenții (măsuri sau proiecte specifice) (a se vedea Secțiunea II) prin care sunt propuse rezolvări pentru probleme identificate în etapa de analiză a situației actuale sau care sunt considerate ca strategice în contextul asigurării unei mobilități urbane optime în aria de studiu, acoperind perioada 2017 – 2030.

  În vederea definirii măsurilor şi proiectelor propuse în PMUD, se va proceda la analiza anvelopei bugetare disponibile pentru perioada 2016 – 2030, pentru a analiza măsura în care investițiile propuse în plan sunt durabile și sustenabile.

  Necesitatea elaborării unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă

  Creșterea populației urbane din ultimele două secole, determinată de revoluția industrială și stimulată de dinamica accentuată a asimilării cuceririlor ştiinţifice în progrese tehnologice, a modificat deopotrivă nevoile de mobilitate pentru bunuri şi persoane şi soluţiile alternative de satisfacere a acestora.


Măsuri propuse în vederea utilizării eficiente a reţelei stradale.

C1. Asigurarea spaţiilor de parcare – garare.

Ţinând cont de prevederile de dezvoltare a municipiului Turda, de evoluţia gradului de motorizare, de structura fondului construit, necesarul de locuri de parcare la sol pentru autoturisme, dimensionat în conformitate cu prevederile normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localităţi urbane, indicativ P 132-93 va fi:

 • aproximativ 4.600 locuri de parcare la domiciliu
 • aproximativ 700 locuri de parcare la destinaţie

deci în total un necesar de aproximativ 5.300 locuri de parcare pentru autoturisme, din care în zona centrală un necesar de aproximativ 1.450 locuri de parcare autoturisme.

C2. Organizarea traficului de tranzit şi greu

În vederea eliminării poluării acestor zone datorată traficului (poluare fonică, vibraţii, noxe) traficul de tranzit şi traficul greu vor fi dirijate pe varianta de ocolire Turda Sud, de la nodul Turda Nord la nodul Turda Est şi în continuare pe traseul străzii I.L.Caragiale (pe latura estică a ansamblului de locuinţe Oprişani) cu racordare la DN 15 (str.Câmpiei). După realizarea variantei de ocolire comune Turda – Câmpia Turzii, traficul de tranzit şi traficul greu vor fi interzise pe str. I.L.Caragiale şi vor fi continuate pe varianta de ocolire spre Câmpia Turzii.

Traficul greu cu destinaţia Zona industrială Turda sau zona de depozitare va fi dirijat de la varianta de ocolire pe următoarele trasee:

 • DN 1 variantă – piaţa Romană – str.Ştefan cel Mare
 • Bulevardul 22 Decembrie 1989
 • Drumul de acces în zona de depozitare – str. Fabricilor.

 

C3. Transportul în comun

Pornind de la ideea că din punct de vedere al gradului de ocupare a capacităţii de circulaţie transportul în comun este de aproximativ 5 – 6 ori mai eficient decât deplasarea cu mijloace de transport proprii (autoturisme9, se impune ca:

 • traseele de transport în comun şi amplasarea staţiilor de oprire pe aceste trasee să fie astfel alese încât izocrona deplasărilor pe jos să fie cuprinsă în intervalul 5 – 10 minute (aproximativ 400 – 800 m)
 • capacitatea de transport să fie corelată cu necesităţile pe tot parcursul zilei,cu atenţie deosebită la intervalele orare în care traficul primar (deplasări pentru muncă) este preponderent
 • să fie asigurate condiţii de transport în aşa fel încât transportul în comun să fie agreabil, atât în privinţa confortului cât şi al preţului, ducând astfel la reducerea transportului de persoane cu mijloace proprii şi deci la descongestionarea circulaţiei, în mod deosebit în intervalele cufluxuri orare maxime.

C4. Circulaţia pietonală

În vederea rezolvării optime a circulaţiei pietonale se propune amenajarea unor trasee destinate exclusiv circulaţiei pietonale în unele zone de interes turistic sau de agrement, după cum urmează:

 • pentru accesul pietonal în zona Platoului Romanilor, pe traseul străzilor Pictor Theodor Aman, str. Castrului şi str. I.I.Russu;
 • pentru accesul pietonal în zona de agrement a Băilor Sărate, pe traseul prelungirii străzii Petru Maior, apoi pe lângă traseul drumului de acces în zona Băilor Sărate, pe str. Caisului (parţial) şi aleea de acces la ştrand;
 • pe digul mal drept al râului Arieş, în zona căii Victoriei, a străzii Constructorilor şi în continuare până la prelungirea străzii Petru Maior;

pe aleile parcului municipal, situat între str. Războieni şi malul stâng al râului Arieş.

C5. Circulaţia bicicliştilor.

Circulaţia bicicliştilor se va desfăşura de regulă pe partea carosabilă a arterelor de circulaţie. Piste special amenajate pentru circulaţia bicicliştilor se propun pentru accesul dinspre partea estică a municipiului (cartierele Poiana şi Oprişani) spre zona industrială, pe traseul străzii Câmpiei, căii Victoriei şi străzii Ştefan cel Mare.

 

Municipiul Turda nu are în vigoare un PUZ pentru zona centrală dar au mai fost analizate și o serie de alte Planuri Urbanistice Zonale puse la dispoziția consultantului de către instituția Arhitectului Șef al municipiului Turda. Aceste PUZ-uri sunt:

 

Tabel 0‑2 Alte PUZ-uri analizate pentru stabilirea direcțiilor de dezvoltare și a planului de acțiune al PMUD

Denumire PUZ/PUD Denumire PUZ
PUZ introducere teren in intravilan pentru creare Zona industrială PUZ Amenajare cartier rezidențial Turda-Vest
PUZ stabilire zone funcționale: Culturi vita de vie PUZ Centru comercial Ambient,Turda, DN 15
PUZ Zona mixta (industriala si comerciala) DN15 – E 60 (km 5+700) PUZ Hală de producție componente metalize pentru automobile, str. Câmpiei
PUZ Parc industrial si Logistic Turda PUZ str. Grădinilor , instroducere în intravilan a 12 parcele pentru construirea de locuințe
PUD Parcela construire cladire de birouri P si garaj auto PUZ strada Fabricii, Turda
PUD construire magazin materiale de construcții, Reabilitare clădire, Desființare totală sau parțială clădiri PUZ Zonă mixtă (industrial/comercială) Municipiul Turda, DN 15 – E60, județul Cluj
PUD Construire casă S+P+M Turda, lot în extravilan între str. Șesului și Gutuiului PUZ Construire show room, spălătorie auto, cantină, birouri, hala reparații auto, platformă stație preparare betoane, DN 15-E60
PUZ Amenajare parcare PUZ str. Valea Sărată – introducerea în intravilan a unor parcele în scop rezidențial

 

 

 

Related Articles

Citește articolul precedent:
Zilele Porților Deschise la AGROSEL. Invitați speciali, muzică live și un „garden party” de zile mari:

AGROSEL iși deschide porțile pentru public și anul acesta in cadrul unui eveniment special. „Îi invităm pe toți cei interesați...

Închide