inTurda.ro

Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii va vota joi proiectul privind aprobarea planului tarifar al CAA

Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii va vota joi proiectul privind aprobarea planului tarifar al CAA

Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii va vota joi proiectul privind aprobarea planului tarifar al CAA
septembrie 25
08:36 2017

Consiliul Local al Municipiului CÂMPIA TURZII se întrunește joi, 28.09.2017, în ședință ordinară!

Iata mai jos care este ORDINEA DE ZI a ședinței:

1.Prezentarea „Indicatorilor de performanță și de evaluare a activității Serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi, montarea de mobilier stradal a domeniului public și privat al Municipiului Câmpia Turzii” pe semestrul I, 2017.

2.Prezentarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a bilanțului semestrial la S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, precum și propunerile privind ordinea și modul de soluționare a acestora în Municipiul Câmpia Turzii, depuse până la data de 28.07.2017.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat pe anul 2017 din Municipiul Câmpia Turzii destinate închirierii.

5. Proiect de hotărâre privind numirea, pentru anul școlar 2017-2018, a reprezentanților Consiliului local al Municipiului Câmpia Turzii ca membri în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal „Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii.
Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

7. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității H.C.L. nr. 5 din 31.01.2000 și modificarea H.C.L. nr. 53 din 12.07.1999.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor mobile care aparțin domeniului privat al Municipiului Câmpia Turzii.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în C.F. nr. 54783 Câmpia Turzii.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în C.F. nr. 54769 Câmpia Turzii.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în C.F. nr. 50447 Câmpia Turzii.

12. Proiect de hotărâre privind întăbularea în Cartea funciara a dreptului de proprietate publică al municipilui Câmpia Turzii asupra imobilului situat pe str. Retezatului, nr.8, având destinația de grădiniță.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a contractului de închiriere nr. 10543 din 19.10.2005.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui garaj auto pe str. Axente Sever nr. 2A, la limita de proprietate a Municipiului Câmpia Turzii.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE CUPLATE în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. Nicolae Titulescu, nr. 69-71.

16. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 141 din 17.08.2017.

17. Proiect de hotărâre privind respingerea condițiilor pentru încheierea în formă autentică a contractelor de dare în plată având ca obiect stingerea integrală a creanțelor garantate și stingerea parțială a creanțelor bugetare pe care le are Municipiul Câmpia Turzii împotriva S.C. Industria Sârmei Câmpia Turzii S.A.

18. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii, în perioada 2017-2020” a terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului tarifar actualizat pentru aria de operare a societății S.C. Compania de Apă Arieș S.A. pentru perioada 2017-2023.

20. Diverse

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT:
SECRETAR,
Niculae ȘTEFAN

 

Related Articles

Citește articolul precedent:
Sergiu Marcu este noul Președinte al TNL Turda

Comunicat: Vineri, 22 septembrie 2017, au avut loc alegerile pentru instalarea noului Birou Politic al organizației de tineret a PNL...

Închide