inTurda.ro

U.A.T. Municipiul Turda, în parteneriat cu Idel Innovation SRL și PROIS-NV, anunță lansarea proiectului „TURDA, ORAȘ INCLUZIV – parteneriat local pentru bunăstarea socială a zonelor marginalizate din municipiu”

U.A.T. Municipiul Turda, în parteneriat cu Idel Innovation SRL și PROIS-NV, anunță lansarea proiectului „TURDA, ORAȘ INCLUZIV – parteneriat local pentru bunăstarea socială a zonelor marginalizate din municipiu”

U.A.T. Municipiul Turda, în parteneriat cu Idel Innovation SRL și PROIS-NV, anunță lansarea proiectului „TURDA, ORAȘ INCLUZIV – parteneriat local pentru bunăstarea socială a zonelor marginalizate din municipiu”
octombrie 04
15:34 2017

                                                                                                                                                                                         04.10.2017

U.A.T. Municipiul Turda, în parteneriat cu Idel Innovation SRL și PROIS-NV, anunță lansarea proiectului „TURDA, ORAȘ INCLUZIV – parteneriat local pentru bunăstarea socială a zonelor marginalizate din municipiu”

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea comunităților sărace și cu risc de excluziune socială, prin implicarea membrilor acestora, în cadrul unui larg parteneriat local, în dezbateri publice și în creionarea strategiei de dezvoltare a propriei comunități într-un mod inteligent, durabil și favorabil incluziunii sociale, în concordanță cu Strategia Europa 2020.

Valoarea proiectului este de 213.501 lei, din care: 75.248 lei pentru activitățile implementate prin liderul de parteneriat, Municipiul Turda, care are o contribuție de la bugetul local de 1.504,96 lei, 73.153 lei pentru Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare si Incluziune Socială, și 65.100 lei pentru IDEL INNOVATION SRL. 

În cadrul proiectului se va realiza o Strategie de Dezvoltare Locală pentru zonele urbane marginalizate, care va include o listă indicativă de intervenții. Aprobarea acestei strategii va permite atragerea de fonduri nerambursabile prin POR 2014-2020 și POCU de până la 7 mil. Euro pentru proiectele de investiții identificate ca prioritare în strategie.

Proiectul include și inființarea Asociației GAL URBAN TURDA, organism care se va implica direct în animarea comunităților, astfel încât proiectele de finanțare viitoare să vină în întâmpinarea nevoilor din comunitățile marginalizate.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 5, Obiectivul Specific 5.1.

Date de contact:

Primăria Municipiului Turda

Serviciul Finanțări Externe și Relații Internaționale,

Manager Proiect,

Bungărdean Codruța-Bianca

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
VIDEO: Lansarea proiectului „TURDA, ORAȘ INCLUZIV – parteneriat local pentru bunăstarea socială a zonelor marginalizate din municipiu”

„TURDA, ORAȘ INCLUZIV – parteneriat local pentru bunăstarea socială a zonelor marginalizate din municipiu” OBIECTIVUL PROIECTULUI Obiectivul general al proiectului...

Închide