inTurda.ro

Vezi aici ce proiecte de hotărâre se vor dezbate în ședința ordinară a Consiliului Local Turda

Vezi aici ce proiecte de hotărâre se vor dezbate în ședința ordinară a Consiliului Local Turda

Vezi aici ce proiecte de hotărâre se vor dezbate în ședința ordinară a Consiliului Local Turda
octombrie 20
14:17 2017

R O M Â N I A

JUDEŢUL  CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

CONSILIUL LOCAL

ORDINEA DE ZI

 

A  ŞEDINŢEI  ORDINARE A  CONSILIULUI  LOCAL

al   MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE   26 OCTOMBRIE 2017

– ORA 12,00  –

 

  1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

 

  1. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul III 2017.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. 

2.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2017.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

3.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice pe schema de ajutor de minimis.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian 

3.3.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din Municipiul Turda şi pentru aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării anexei nr. 1 – Programul de reparaţii, investiţii. Sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2017 – la Contractul de delegare al Serviciului public de administrare a patrimoniului public şi privat al municipiului Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustării tarifelor practicate de către societatea API Turda SRL pentru parcările rezervate, respectiv parcările cu plată.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea unui consilier local al municipiului Turda în Grupul de Lucru Mixt Cluj.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda:

5.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transformării Adăpostului pentru femei şi copii victime ale violenţei domestice în Locuinţă protejată pentru adulţi cu probleme de sănătate mintală, cu un număr de 10 locuri, organigramei, statului de funcţii, numărului de personal, ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 262/10.07.2017, referitoare la aprobarea activitatilor Casei  de Cultura pentru anul 2017

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Teatrului Aureliu Manea Turda: 

7.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Teatrul Aureliu Manea Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Diverse (propuneri, întrebări, interpelări).

 

P  R  I  M  A  R,                                                    S E C R E T A R,

           Matei Cristian Octavian                                            Paula Letiția Mic

 

 

 

 

 

 

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Share

Related Articles

%d blogeri au apreciat:
Citește articolul precedent:
Comunicat PRIVAL – In atentia cetățenilor Municipiului Turda

COMUNICAT In atentia cetățenilor Municipiului Turda                           Având în vedere faptul că în acest sezon vor apărea mari cantități...

Închide