inTurda.ro

Ședință extraordinară a Consiliului Local Câmpia Turzii. Vezi aici ordinea de zi:

Ședință extraordinară a Consiliului Local Câmpia Turzii. Vezi aici ordinea de zi:

Ședință extraordinară a Consiliului Local Câmpia Turzii. Vezi aici ordinea de zi:
decembrie 12
09:13 2017

DISPOZIŢIE

Nr. 1215 din 11.12.2017

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă extraordinară

      

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(2), alin.(3), alin.(4) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                               DISPUNE:

Articol unic:

– Se convoacă, de îndată, în sedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de marți, 12.12.2017, ora 13.00.

– Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,,IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:

                                  

                                  ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2017 şi modificarea listei de investiții aferentă.

                                                 Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui spațiu care aparține domeniului public al Municipiului Câmpia Turzii, în favoarea Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România – Filiala Cluj.

Prezintă: Iniţiator – Viceprimar, Sabin Marcel GHEMEȘ

                

        PRIMAR,                                               AVIZAT

 Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                                                          SECRETAR,

    Niculae ȘTEFAN

 

 

Share

Related Articles

%d blogeri au apreciat:
Citește articolul precedent:
CAA – Anunț întrerupere furnizare apă potabilă în municipiul Turda

Anunț întrerupere furnizare apă potabilă în municipiul Turda Compania de Apă Arieș anunță că în data de 13.12.2017, între orele...

Închide