inTurda.ro

Ședință extraordinară a Consiliului Local Turda în data de 15 decembrie 2017, ora 11:00

Ședință extraordinară a Consiliului Local Turda în data de 15 decembrie 2017, ora 11:00

Ședință extraordinară a Consiliului Local Turda în data de 15 decembrie 2017, ora 11:00
decembrie 12
13:54 2017

R O M Â N I A

JUDEŢUL  CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

CONSILIUL LOCAL

ORDINEA DE ZI

 

A  ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A  CONSILIULUI  LOCAL al   MUNICIPIULUI   TURDA DIN   DATA   DE   15 DECEMBRIE 2017 – ORA 11,00  –

 

 

  1. Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2017.

                – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei societăţii Salina Turda S.A. la “ASOCIAŢIA  HANDBAL  CLUB  POTAISSA  TURDA” pentru anul 2018.

                – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei lunare a municipiului Turda. la„ASOCIAŢIA  HANDBAL  CLUB  POTAISSA  TURDA”.

                – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

                – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerilor pentru reţeaua unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2018-2019.

                – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

3.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Restaurarea, punerea în valoare şi introducerea în circuitul turistic a Castrului legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.

                 – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public în municipiul Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.

                 – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

     P  R  I  M  A  R,                                                   S E C R E T A R,

           Matei Cristian Octavian                                             Paula Letiția Mic

 

 

 

 

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Related Articles

Citește articolul precedent:
Teatrul Aureliu Manea Turda îi invită pe cei mici la o întâlnire cu Moș Crăciun. Actorii alături de cei mici vor construi interactiv Povestea lui Crăciun

Teatrul Aureliu Manea Turda îi invită pe cei mici la o întâlnire cu Moș Crăciun, duminică, 17 decembrie, ora 11.00....

Închide