inTurda.ro

Interviu cu Primarul Municipiului Turda, Matei Cristian, la început de an

Interviu cu Primarul Municipiului Turda, Matei Cristian, la început de an

Interviu cu Primarul Municipiului Turda, Matei Cristian, la început de an
ianuarie 12
17:45 2018

     Redacția ziarului online inTurda.ro a realizat recent un interviu cu primarul municipiului Turda, Cristian Matei. Vă prezentăm în cele ce urmează întrebările noastre și răspunsurile primite de la edilul Turzii.

ReporterCum a fost anul 2017, din punctul de vedere al administratiei publice locale a municipiului Turda?

Matei Cristian:

Anul 2017 a fost un an al renașterii Turzii, un moment cheie în care orașul a început să vibreze, lucrurile au început să se miște. A fost un an plin, dinamic, în care s-a lucrat enorm de mult pe partea de proiecte. Rezultatele sunt peste așteptări, am reușit să elaborăm peste 50 de proiecte europene și guvernamentale, un record absolut la nivelul municipiului Turda. Știm cu toții că pentru accesarea acestor fonduri este nevoie de o muncă titanică, birocrația este stufoasă, dar datorită echipei din Primărie care a dat dovadă de implicare și profesionalism tragem linia la acest final de an și suntem încântați, mândri de ceea ce a rezultat și încrezători în ceea ce va urma.

Reporter: Ce proiecte aţi implementat/câștigat cu finanțare europeană, în 2017?

Matei Cristian: MODERNIZAREA STRĂZILOR PRINCIPALE ȘI A TRANSPORTULUI PUBLIC

Au fost depuse cererile de finanțare europeană pentru cele 4 coridoare de mobilitate urbană și au fost admise după verificarea administrativă și a eligibilității  Cele patru proiecte prevăd modernizarea infrastructurii rutiere cu benzi dedicate pentru transportul în comun, trotuare, spații verzi, piste de biciclete, autobuze ecologice și biciclete, stații de închiriere biciclete, stații de îmbarcare pentru călători, sistem de management inteligent al traficului, sistem de e-ticketing.

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI CANALIZARE

A fost semnat cel mai mare contract de finanțare din fonduri europene din zona Turda – Câmpia Turzii. Contractul a fost semnat la București, în prezența premierului Mihai Tudose și a comisarului european Corina Crețu. Proiectul are o valoare de peste 700 de milioane de lei pentru infrastructura de apă și canalizare.

ASFALTAREA A 20 DE STRĂZI ÎN CARTIERUL BĂI

A fost solicitată finanțare europeană pentru modernizarea infrastructurii rutiere și a utilităților pe 20 de străzi în Băile Turda, pe baza obținerii statutului de Stațiune Balneoclimatică. Străzile cuprinse în acest program sunt după cum urmează: Aleea Alexandru Borza, Aleea Băilor, Aleea Durgăului, Aleea Mureș, Aleea Olt, Str. Alunișului, Str. Barbu Lăutaru, Str. Caisului, Str. Câmpului, Str. Castanilor, Str. Cireșului, Str. George Enescu, Str. Frăgăriște, Str. Gheorghe Dima, Str. Mărului, Str. Nucului, Str. Piersicului, Str. Prunului, Str. Șesului, Str. Vișinului.

RESTAURAREA CASTRULUI ROMAN

Proiect admis la finanțare. Proiectul  include amenajarea şi marcarea la suprafaţă a principalelor drumuri din interiorul castrului. Pe circuitul de vizitare se vor crea locuri de odihnă prevăzute cu bănci, pubele, cişmele cu apă potabilă și se vor amplasa panouri informative în puncte cheie ale drumurilor romane și în zonele de intersecție ale acestora. Se va realiza și împrejmuirea şi valorizarea castrului ca obiectiv turistic. Vloarea proiectului este de 5 milioane de euro.

MODERNIZARE PARC MIHAI VITEAZUL

Se va efectua refuncționalizarea zonei, crearea de alei de vizitare, iluminare ornamentală, refacerea zonei verzi, dotări specific parcurilor, inserarea de construcții ușoare care să valorifice patrimoniul și modernizarea căilor de acces, respectiv str. Bogata și Aleea Obeliscului. Proiectul a fost admis la finanțare.

REABILITAREA SITULUI POLUAT POȘTA RÂT

Pe baza acestui proiect european, aflat în implementare, în valoare de aproape 80 de milioane de lei, va fi decontaminată suprafața și terenul va fi transformat în zonă de utilitate publică, transformându-se astfel și peisajul zonei.

TURDA ORAȘ INCLUZIV

În cadrul acestui proiect deja implementat a fost realizată Strategia de Dezvoltare Locală pentru zonele urbane marginalizate și include o listă indicativă de intervenții. Această strategie a fost aprobată și va permite atragerea de fonduri nerambursabile prin POR 2014-2020 și POCU de 7 milioane de euro pentru proiectele de investiții identificate ca prioritare în strategie. Strategia de Dezvoltare Locală destinată comunităților marginalizate, selectată la finanțare, prevede modernizare a drumurilor, reabilitări, construcții de locuințe sociale, utilități, formare profesională, programe “a doua șansă”, prevenția abandonului școlar, educație sanitară.

CEPS TURDA

Cererea de finanțare depusă de Primăria Municipiului Turda pentru proiectul „CEPS Turda – calitate, educație și prietenie în școlile din Turda” a trecut de faza de evaluare, proiectul fiind selectat pentru finanțare și se află în etapa de contractare. Proiectul are o valoare totală de 6.226.140,18 lei (aproximativ 1,4 milioane Euro), fiind finanțat din Programul Operațional Capital Uman. Obiectivul general al proiectului este reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu în comunități defavorizate din Turda, prin promovarea educației incluzive și implementarea unui sistem de intervenții integrate de învățare formală, non formală și informală, aplicate la nivel antepreșcolar, preșcolar, primar, secundar și ADS (program integrat de tip „A doua șansă”).

 

Reporter: Are Primăria Turda proiecte noi care vor fi depuse spre finanțare în anul 2018?

Matei Cristian:

Avem deja un număr mare de proiecte pregătite pentru anul 2018. Desigur, ne propunem să fie mult mai multe pe parcurs, pe măsură ce se vor deschide noi axe de finanțare. Până în acest moment am pregătit în cadrul POR, pe Axa prioritară 13 3 proiecte.

Primul proiect vizează Construirea și dotarea unui centru multifuncțional în Băile Turda, care va avea funcțiuni recreative, sociale, educaționale și culturale (valoare estimată 5 milioane Euro).

Al doilea proiect va consta în Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului „Aureliu Manea”, valoarea estimată a acestuia fiind de maxim 5 milioane Euro.

Al treilea proiect ce va fi depus pe POR, Axa 13, este „Restaurarea, conservarea şi reabilitarea clădirii fostei Judecătorii (P-ţa Republicii nr. 5) şi redestinarea ei ca Centru de cultură, artă şi tradiţii” (valoare estimată 4,5 milioane Euro).

Un alt proiect pe care îl vom depune în anul 2018, proiect conex Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, vizează revitalizarea spațiului pietonal din zona centrală a Municipiului Turda. Acesta are o valoare estimate de 3,8 milioane Euro și va fi depus spre finanțare prin POR, Axa 3, O.S. 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

În ceea ce privește investițiile în educație, intenționăm să depunem în acest an și un proiect pentru Reabilitarea și dotarea creșelor și grădinițelor din municipiul Turda. Acesta va include Grădinița Princhindelul Isteț (structura principală și Creșa nr. 4), Grădinița Sfânta Maria (structura principală, structura de pe str. Arieșului și Creșa nr. 5), și Grădinița Dr. Ioan Rațiu. Proiectul va fi depus spre finanțare în cadrul POR, Axa Prioritară 10.1a, Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie. Valoarea estimată a proiectului este de 4 milioane Euro.

Vom depune de asemenea și două proiecte care vizează eficientizarea energetică a unor clădiri din oraș. Primul proiect vizează „Creşterea eficienţei energetice, reabilitarea si modernizarea clădirii Serviciului Public Poliția Locală a Municipiului Turda, situată în Turda, str. Dr.Ioan Rațiu nr. 30” (proiect care va fi depus spre finanțare prin POR, Axa prioritară 14, cu o valoare estimată la 800.000 Euro), iar al doilea proiect vizează „Reabilitarea şi creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale ale Asociaţiei de proprietari P-ța. Republicii, nr. 43 şi ale Asociaţiei de proprietari str. Libertăţii, nr.2, bl. 53, situate în Municipiului Turda” (proiect care va fi depus spre finanțare prin POR, Axa prioritară 3, Obiectivul de investiții 3.1A).

În orizontul de timp 2018-2019, vom depune și proiectele subsidiare Strategiei de Dezvoltare Locală a zonelor marginalizate din Municipiul Turda, strategie care a fost realizată în cadrul proiectului „Turda – oraș incluziv”, implementat prin finanțare din POCU 5.1. Proiectele, care au fost incluse în strategia acceptată la finanțare, au o valoare totală de aproximativ 7 milioane de Euro și vizează: Realizare infrastructură tehnico-edilitară în Comunitatea Margaretelor (700.000 Euro), Construire locuințe sociale – 30 apartamente (1.470.000 Euro), Regenerarea spațiului public urban în Comunitatea Barbu Lăutaru (915.000 Euro), Reabilitarea locuințe sociale – 124 apartamente (865.000 Euro), Amenajare spațiu urban degradat prin construirea unu centru comunitar de igienă și sănătate și realizarea de campanii de informare și conștientizare în Zona Industrială (350.000 Euro), Construire infrastructură educațională suport pentru formare profesională (laborator școală profesională) și sprijinirea accesului pe piața muncii (260.000 Euro), Amenajare spațiu urban degradat prin construirea unui centru social pentru copii aflați în situație de risc social și oferirea de servicii integrate beneficiarilor (420.000 Euro), Construirea și dotarea cu echipamente a unei întreprinderi de economie socială și sprijinirea ocupării persoanelor aparținând grupurilor sociale vulnerabilă în cadrul structurii create (260.000 Euro), Creșterea șanselor de acces și menținere pe piața muncii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate de la nivelul teritoriului SDL și asistarea integrată a acestora (1.450.000 Euro). 

Reporter: Dacă în urmă cu 2 ani cei din Câmpia Turzii spuneau că sunt cu un pas înaintea vecinilor din Turda în ceea ce privește curățenia din oraș, astăzi mulți dintre ei recunosc că Turda i-a depășit și în acest domeniu. Este rezultatul unei bune  colaborări ale administrației publice locale cu serviciile subordonate?

Matei Cristian: Este vorba despre multe eforturi susținute, o comunicare permanentă între cei responsabili și ambiția mea de a face din Turda un oraș curat. Am depus foarte multe eforturi în acest sens și consider că am reușit să facem pași semnificativi în ceea ce privește salubrizarea orașului. Aici luăm în calcul amplasarea pubelelor subterane, înființarea celor 5 stații inteligente de colectare selectivă a deșeurilor, desființarea rampelor clandestine de deșeuri și monitorizarea video a locațiilor vizate sau amenajarea spațiilor verzi. Toate aceste măsuri au avut rezultate foarte bune și proiectele acestea vor fi extinse în anul care urmează. Este un proces destul de dificil să educăm populația în privința respectării mediului înconjurător, însă prin eforturi susținute și cu răbdare vom ajunge la stadiul pe care ni-l dorim. Nu se poate face acest lucru peste noapte, dar am încredere că cetățenii municipiului Turda își doresc să trăiască într-un oraș curat, un oraș european și vor veni în întâmpinarea eforturilor noastre prin conștientizarea faptului că toți avem drepturi, dar și obligații, iar acestea trebuie onorate.

Reporter: Din câte se poate observa, ați început reamenajarea spaţiilor verzi din oraș. Veți continua acest gen de proiecte?

Matei Cristian:  Desigur că vom continua. Turda este un oraș turistic și aspectul este extrem de important, atât pentru cei care tranzitează municipiul cât și pentru noi, cei care trăim aici. Am reușit anul acesta să facem inventarierea tuturor spațiilor verzi la nivelul întregului municipiu. Am fost siderat când am preluat conducerea Primăriei că registrul era inexistent. Turda nu avea registru al spațiilor verzi! Este greu de crezut acest lucru, dar aceasta a fost situația. S-a muncit foarte mult pentru finalizarea acestui document care ne va ajuta să valorificăm la maxim potențialul de protejare a mediului și de modernizare prin extinderea și amenajarea suprafețelor existente. De asemenea, vom continua cu proiectul “Adoptă un spațiu verde!” și lansez din nou invitația tuturor companiilor private sau altor organisme să adopte un spațiu verde în Turda și să își aducă aportul pentru înfrumusețarea orașului.

Reporter: Pentru tinerii din Turda, ce proiecte are administrația locală?

Matei Cristian:   Cele mai mari proiecte sunt cele de modernizare a instituțiilor de învățământ. Am obținut în 2017 finanțare guvernamentală în valoare de 7.651.005 lei pentru reabilitarea a 4 școli din municipiu: Școala Profesională Poiana, Școala Gimnazială Avram Iancu, Liceul Teoretic Liviu Rebreanu și Școala Gimnazială Teodor Murășanu. Așa cum am spus mai sus, anul acesta vom solicita finanțare europeană pentru celelalte școli și pentru grădinițe. Am obținut finanțare guvernamentală pentru construirea de locuințe pentru tineri. Programul de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, derulat prin ANL, are o valoare estimată de 7.441.293 lei. Amplasamentul de pe strada Zambilelor a fost predat către ANL București. În altă ordine de idei, încercăm să organizăm cât mai multe evenimente. Anul acesta am avut și primul târg de cariere – Turda Future Fair – organizat împreună cu Asociația The Da Vinci System, în cadrul căruia au avut loc dezbateri privind piața locurilor de muncă, iar universitățile clujene au venit la Turda, fiecare cu câte un stand, pentru a-i informa pe viitorii studenți cu privire la oferta educațională. În perspectivă avem numeroase planuri pentru susținerea tinerilor antreprenori și pentru crearea unui mecanism de voluntariat.

Reporter: Conform legii nr. 15/2003, tinerii pot beneficia de un teren gratuit pentru a-și face o casă. Are Municipiul Turda pregătite astfel de parcele de teren?

Matei Cristian: Când am preluat conducerea Primăriei, terenurile din domeniul public și privat al municipiului nu erau întăbulate. Practic, am fost nevoiți să identificăm toate terenurile pe care le avem la dispoziție, lucrare foarte amplă care a presupus un volum foarte mare de muncă, prin care a trebuit să acoperim tot ce nu s-a făcut până acum și ar fi trebuit să existe. În ceea ce privește legea 15/2003, la finalizarea acestor lucrări ample de cadastrare vom identifica exact ce destinație vor avea terenurile și bineînțeles, cele care se vor încadra și aparțin intravilanului municipiului Turda vor fi acordate tinerilor.

Reporter: Cum a evoluat turismul în ultimii ani la Turda? Are administrația locală pe care o conduceți un merit în acest sens?

Matei Cristian: Turismul este într-o continuă dezvoltare la Turda, vedem și acum în retrospectivă că anul 2017 a adus un număr record de turiști la Salina Turda. După ce am preluat administrația am făcut toate demersurile necesare și Turda a obținut la finalul anului 2016 titlul de stațiune balneoclimatică, pe baza căruia am putut accesa fonduri europene pentru modernizarea străzilor. Sunt foarte multe proiecte în derulare, așa cum spuneam, s-a câștigat finanțarea pentru restaurarea Castrului Roman, pentru modernizarea Parcului Mihai Viteazu, s-a obținut prelungirea implementării proiectului de modernizare a Grădinii Zoologice, s-a finalizat proiectarea minei Iosif din Salina Turda etc. Paradigma dezvoltării turismului este în curs de schimbare, se are în vedere un pachet de măsuri care să pregătească Turda pentru calitatea de stațiune turistică și tot mai mulți investitori sunt interesați de această zonă. Suntem total deschiși și sperăm ca orașul nostru să înceapă să se dezvolte și pe parte de servicii. Pe de altă parte, punem foarte mare accent pe promovarea orașului. În perioada următoare vom realiza un film oficial  de promovare turistică, vom găzdui și Eurovisionul la Salina Turda care va deschide poarta spre Europa și spre întreaga lume în media și broadcasting. Este o premieră la nivel mondial și suntem convinși că va avea o foarte mare greutate. Am avut anul acesta și Festivalul Internațional de Teatru, care a avut un puternic răsunet pe plan international. Sunt o mulțime de realizări și demersuri efectuate de administrația pe care o conduc și care vor face din Turda ceea ce nimeni nu își poate imagina și spun asta în cel mai bun sens al cuvântului și în cunoștință de cauză.

Reporter: Cum a decurs colaborarea cu Consiliul Local în 2017?

Matei Cristian: Am avut o colaborare bună cu legislativul. Am căutat să existe în permanență comunicare și consens între membrii Consiliului Local. De asemenea, mi-am dorirt să încercăm să fim o echipă, să urmăm cu toții același obiectiv și anume: cel de a oferi Turzii o dezvoltare fără precedent.

Reporter: Un gând pentru fiecare cetățean al Turzii la început de an 2018:

Matei Cristian: Doresc să le mulțumesc în primul rând pentru înțelegere. Am avut discuții cu mulți cetățeni anul acesta, am reușit să fiu aproape de oameni și am observat că majoritatea dintre ei sunt conștienți că nu se poate face totul peste noapte. Le mulțumesc și pentru feedback, este foarte important pentru mine și pentru echipa mea să îi vedem pe cetățeni mulțumiți de ceea ce facem. Pe lângă toate acestea, doresc să le adresez rugămintea de a avea răbdare, pentru că în anul 2018 Turda va deveni un adevărat șantier. S-au câștigat foarte multe proiecte, se vor asfalta străzile, Compania de Apă Arieș va derula lucrările de modernizare a infrastructurii de apă și canal și preconizăm că începând din primăvară vom avea circa 5 șantiere deschise simultan la nivelul municipiului. Așadar, dragi turdeni, vă rog să aveți răbdare! Promitem că rezultatele vor fi mai mult decât îmbucurătoare!

Reporter: Vă mulțumim pentru interviul acordat și vă dorim succes în realizarea tuturor proiectelor pentru Turda. Aici se încheie acest prim interviu din anul 2018 cu primarul municipiului Turda, Octavian Cristian Matei.

Share

Related Articles

Citește articolul precedent:
Sâmbătă, 13 ianuarie 2018: Aniversarea a 450 de ani de la Declarația adoptată de Dieta de la Turda. Vezi aici ce momente au pregătit organizatorii

În această lună se împlinesc 450 de ani de la Declarația adoptată de Dieta de la Turda, primul parlament din...

Închide