inTurda.ro

Vezi AICI ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Turda

Vezi AICI ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Turda

Vezi AICI ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Turda
februarie 09
15:29 2018

ORDINEA DE ZI

A  ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A  CONSILIULUI  LOCAL

al   MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE   13 FEBRUARIE 2018

– ORA 13,00  –

 

  1. Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2018.

– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la HCL nr. 145/25.11.1999 referitoare la însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Turda a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Turda, conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 372/2017 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea predării în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Administraţie a Infrastructurii Rutiere SA a podului peste râul Arieş, situat pe DN 1 km 444+840.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

       2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Biroului Resurse Umane:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Turda şi Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Turda, pentru anul 2018.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

P  R  I  M  A  R,                                                   S E C R E T A R,

          Cristian Octavian Matei                                             Paula Letiția Mic

 

 

Share

Related Articles

%d blogeri au apreciat:
Citește articolul precedent:
VIDEO/Foto: Salina Turda, prima salină din Europa care găzduiește evenimentul EUROVISION

Semifinala Eurovision din Salina Turda, o premieră absolută în istoria concursului, la 90 de metri sub pământ Elena Gheorghe şi...

Închide