inTurda.ro

Conferinta de lansare a proiectului POCU/140/4.2/113953 TURDA – ,,Dezvoltare comunitară prin promovarea incluziunii sociale active”

Conferinta de lansare a proiectului POCU/140/4.2/113953 TURDA – ,,Dezvoltare comunitară prin promovarea incluziunii sociale active”

Conferinta de lansare a proiectului POCU/140/4.2/113953 TURDA – ,,Dezvoltare comunitară prin promovarea incluziunii sociale active”
martie 11
12:06 2018

COMUNICAT DE PRESĂ LANSARE PROIECT POCU/140/4.2/113953

Fundația Caritabilă ”Sfântul Daniel” Turda, în parteneriat cu UAT Municipiul Turda – Serviciul Public de Asistență Socială Socială, Școala Gimnazială ”Horea, Cloșca și Crișan” Turda, Asociația Asistenților Sociali Profesioniști ”Pro Social” Cluj și Centrul pentru Afaceri Solidare SRL București va implementa Proiectul ” Turda – dezvoltare comunitară prin promovarea incluziunii sociale active ”, în municipiul Turda, pe o perioadă de 36 de luni, începând cu martie 2018. Valoarea totală a proiectului este de 24.146.711,48 lei, din care finanțare nerambursabilă 23.782.330,54 lei.

Obiectivul general al proiectului:

Dezvoltarea comunitară și creșterea calității vieții orașului Turda (zona marginalizată str. Calea Victoriei, Hațegului, I.L. Caragiale, Lotus, Lianelor, Narciselor, Nuferilor) prin asigurarea unei intervenții sociale integrate în domenii sociale relevante, respectiv educație, ocupare, servicii sociale și socio-medicale, locuire și favorizarea accesului la informare privind drepturile sociale si cetățenești ale membrilor comunității”.

Grup țintă

Grupul țintă (GT) al proiectului este format din 580 persoane din care 90 cetățeni de etnie romă (respectiv 15,52%). Numărul de femei implicate în activitățile proiectului este de 280 persoane (48.27%). Tot GT selectat este din zona urbană și face parte din categoria „în risc de sărăcie și excluziune socială” întrucât au un venit disponibil echivalent situat sub pragul riscului de sărăcie.

Proiectul asigură intervenții concentrate și complementare: o gamă amplă de servicii de ocupare (consiliere profesională și orientare vocațională, medierea muncii, formare profesională, ucenicie), servicii sociale și socio-medicale (pentru copii, persoane vârstnice, familii aflate în dificultate și cu un număr mare de copii etc.), măsuri de antreprenoriat prin susținerea educațională a antreprenoriatului încă din școală, precum și prin sprijnirea sustenabilă a procesului de înființare a unei afaceri. de la idee până la punerea în aplicare a acesteia, servicii educative (școală după școală, ateliere de parenting, programe alternative la educația formală, servicii de consiliere școlară, vacanțe estivale, excursii și tabere etc.), precum și alte activități, care să asigure o locuire decentă (reabilitare, consolidare) și un acces la drepturi sociale adecvat.

Organizarea Conferinței de lansare a proiectului va avea miercuri, 14.03.2018, începând cu ora 13,30, în Sala mare de la Primăria municipiului Turda.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Date de contact: manager proiect, Daniela Constantinescu tel. 0744 246 970 email:sfdaniel_turda@yahoo.com

Share

Related Articles

%d blogeri au apreciat:
Citește articolul precedent:
Luni, 12 martie: Ședință de îndată a Consiliului Local Turda

ORDINEA DE ZI A  ŞEDINŢEI  DE ÎNDATĂ A  CONSILIULUI  LOCAL al   MUNICIPIULUI   TURDA DIN   DATA   DE   12 MARTIE 2018 -...

Închide