inTurda.ro

Adoptarea Declaratiei de Reunire cu Republica Moldova, pe ordinea de zi a Consiliului Local Turda

Adoptarea Declaratiei de Reunire cu Republica Moldova, pe ordinea de zi a Consiliului Local Turda

Adoptarea Declaratiei de Reunire cu Republica Moldova, pe ordinea de zi a Consiliului Local Turda
aprilie 20
11:43 2018

ORDINEA DE ZI

 

A  ŞEDINŢEI  ORDINARE A  CONSILIULUI  LOCAL

al   MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE   26 APRILIE 2018

– ORA 13,00  –

 

  1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;
  2. Adoptarea Declaraţiei de Reunire cu Republica Moldova;
  3. Probleme ale Direcţiei Economice:

3.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul I 2018.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

4.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2019.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 Probleme ale Direcţiei Tehnice:

5.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. 

  1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operaţiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF nr. 63323 şi CF nr. 63324.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului situat administrativ în Municipiul Turda, identificat cu nr. cadastral 62740.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unui teren Bisericii Penticostale Muntele Sionului.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. 

  1. Probleme ale Arhitectului Şef:

7.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire restaurant P+1+M în Municipiul Turda, str. Roşiori nr. 14.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. 

  1. Probleme ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda:

 

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor beneficii sociale pentru veteranii de război cu ocazia Zilei Veteranilor de Război şi a activităţilor incluse în Programul de manifestări aniversare al Centenarului de la Primul Război Mondial.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Propuneri, întrebări, interpelări.

 

P  R  I  M  A  R,                                                    S E C R E T A R,

           Matei Cristian Octavian                                            Paula Letiția Mic

 

 

 

 

 

 

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Related Articles

Citește articolul precedent:
POLIȚIA LOCALA TURDA – Într-o continuă pregătire profesională de specialitate

POLIȚIA LOCALA TURDA - Într-o continuă pregătire profesională de specialitate În cadrul acestei pregătiri, Poliția Locală Turda, urmărește ca în...

Închide