inTurda.ro

Ședintă extraordinară la Câmpia Turzii. Consilierii locali vor vota și un proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului Târg „Produs de Cluj”

Ședintă extraordinară la Câmpia Turzii. Consilierii locali vor vota și un proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului Târg „Produs de Cluj”

Ședintă extraordinară la Câmpia Turzii. Consilierii locali vor vota și un proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului Târg „Produs de Cluj”
mai 11
11:13 2018

DISPOZIŢIE

Nr. 422_din 11.05.2018

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă extraordinară

           

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(2), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

                              DISPUNE:

Articol unic:

– Se convoacă, în sedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua                            de marți, 15.05.2018, ora 13.00.

– Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,,IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:                                  

                                  ORDINE DE ZI:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Câmpia Turzii și Asociația „Produs de Cluj”, în vederea organizării evenimentului Târg „Produs de Cluj” și Ziua Internțională a Copilului, în perioada 1-3 iunie 2018, în Parcul Municipal.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale pentru S.C. BERG BANAT S.R.L.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.4 din 26.01.2017 privind aprobarea regimului finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pentru activități nonprofit de interes local.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei de evaluare și selecție a solicitărilor privind acordarea unor forme de sprjin financiar de la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

 

       

        PRIMAR,                                               AVIZAT

 Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                                                                          SECRETAR,

    Niculae ȘTEFAN

 

 

 

Share

Related Articles

%d blogeri au apreciat:
Citește articolul precedent:
FESTIVALUL PEȘTELUI – două zile dedicate pescuitului și gastronomiei pescărești la Câmpia Turzii

-FESTIVALUL PEȘTELUI - două zile dedicate pescuitului și gastronomiei pescărești la Câmpia Turzii În perioada 19-20 mai 2018, Municipiul Câmpia...

Închide