inTurda.ro

Sedintă de îndată la Câmpia Turzii. Vezi ce proiecte vor vota consilerii locali

Sedintă de îndată la Câmpia Turzii. Vezi ce proiecte vor vota consilerii locali

Sedintă de îndată la Câmpia Turzii. Vezi ce proiecte vor vota consilerii locali
iulie 02
12:42 2018

Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii se intrunete de indata, în sedinţă extraordinară, astazi, 02.07.2018, de la ora 15.00.  Iata mai jos ORDINEA DE ZI a sedintei:

  1. Proiect de hotărâre privind APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT pentru proiectul CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII”.

                                                 Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

 

  1. Proiect de hotărâre privind APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT pentru proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din incinta Liceului Teoretic „Pavel Dan” din Municipiul Câmpia Turzii”.

                                                      Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN      

La proiectul de hotărâre privind APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT pentru proiectul “CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII”

Proiectul intitulat „Construire gradiniță în Municipiul Câmpia Turzii”, presupune gruparea a două gradinițe existente și anume “Grădinița nr.1 – Lumea Prichindeilor, situată în Str. Andrei Mureșanu,  nr.7” și “Gradinița nr.3 – Pinocchio, situată  în  Str. Teilor, nr.10”.  Aceste imobile existente nu sunt concepute expres pentru desfășurarea acestor tipuri de activități, din acest motiv este necesară construirea unei noi grădinițe, care să îndeplinească toate cerințele impuse de normele și normativele  în vigoare,  pentru desfășurarea  în cele mai bune condiții  a  procesului educațional. Noua construcție, dispune de 8 săli de grupe cu capacitatea totala de 160 copii, din care 4 (patru) grupe cu program normal și 4 (patru) grupe cu program prelungit. 

Noul amplasament, conform cu “Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii – Indicativ NP 011-97”, va avea un regim de înălțime de P+1, clasa de importanta II și o suprafață desfășurată de 2.600 mp. În faza studiului de fezabilitate, au fost luate în vedere următoarele funcțiuni:

– La parter: 8 (opt) săli de clase a câte 20 locuri fiecare, două anexe, două camere tehnice, trei grupuri sanitare, o sală special amenajata pentru servirea meselor principale – cu o capacitate totală de 80 locuri, trei depozite hrană, bucătărie, vestiare femei și bărbați;

– La etaj: un cabinet medical, o cancelarie, o sală de conferințe, un birou director, o sală de film, un atelier  meșteșugărit, un  birou administrativ,  două săli  de joacă,  un grup  sanitar copii și personal, trei săli de dormit.

Proiectul „Construire grădiniță în Municipiul Câmpia Turzii”, urmează  a  fi  depus  spre  finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni, POR/10/2017/10/10.1a/ITI şi POR/10/2017/10/10.1a/BI – Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare  Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

 

Share

Related Articles

%d blogeri au apreciat:
Citește articolul precedent:
VIDEO: Spectacol stradal de exceptie la FIT Turda – Il Draaago

Il Draaago - Teatro dei Venti la Festivalul International de Teatru Turda 2018. Prezentare: Un dragon, un mic oras la...

Închide